25 Merete Saxbjørn, Bøgegårdsvej 37, Søndersø, har været ansat 25 år ved Odense Kommunes borgmesterforvaltning.