25 Specialarbejder, Gretha Paludan, Hesselgade 11, Nyborg, har været ansat hos Wittenborg ApS, Odense, i 25 år lørdag.