Komponentsmed Henning Bisgaard Lillesø, Lærkehaven 31, Munkebo, har været ansat 40 år på Odense Staalskibsværft A/S, Lindø, onsdag.