Vicepolitikommisær Gert Petersen, Vesterhavnen, Nyborg, har været ansat 25 år ved politiet fredag.

Gert Petersen har haft tjenested i Roskilde og Nyborg og er nu ansat ved Odense Politi.