Rørmontør Carsten Christiansen, Solbakken 723, Munkebo, har været ansat 25 år på Odense Staalskibsværft A/S mandag.