Servicemedarbejder Niels Ole Paaschburg, Vermundsvej 3, Odense V, har været ansat 25 år på Odense Staalskibsværft A/S, onsdag.