Skoleleder Else Hansen, Gremmeløkkevej 28, Ejby, har været ansat 25 år ved Fjelsted-Harndrup Skole fredag.