Svejser Abid Iqbal, Strynøgade 7, 1.tv., Odense C, har været ansat 25 år på Odense Staalskibsværft A/S, Lindø, fredag.