Kleinsmedemontør Ole Helberg Jensen, Bøgegaardsvej 26, Søndersø, har været ansat 25 år på Odense Staalskibsværft A/S, Lindø, fredag.