25. Kleinsmedmontør

Tonny Kildegaard, Bækholmen 28, Odense NØ, har været ansat 25 år på Odense Staalskibsværft A/S Lindø, Munkebo, fredag