25. Smed Ole Petersen, Virketoften 3, Odense SØ, har været ansat 25 år ved Odense Staalskibsværft A/S fredag.