25. Truckfører Kurt E. Hansen, Tjørnevej 18, Thurø, har været ansat 25 år hos Ib Andresen Industri A/S, Langeskov, torsdag.

Reception i virksomheden kl. 9-10.30.