Tal holder ikke: Kattegatbro malker Storebæltsbroen for indtægter

Storebæltsbroen kommer til at miste store indtægtssummer, hvis en bro over Kattegat etableres. Nu skal beregningerne "opdateres," oplyser transportminister Ole Birk Olesen (LA). Arkivfoto: Lars Laursen/Scanpix

Tal holder ikke: Kattegatbro malker Storebæltsbroen for indtægter

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Etableringen af en bilbro over Kattegat vil give Storebæltbroen et indtægtstab på 1,5 mia. kr. om året. Oven i er der i beregningerne ikke taget højde for den besluttede takstnedsættelse, og derfor skal projektet genberegnes, erkender transportminister Ole Birk Olesen (LA).

Milliardprojekt: Storebæltsbroen bliver økonomisk malkeko, hvis en Kattegatbro udelukkende til biltrafik skal etableres som foreslået i sidste uge af transportminister Ole Birk Olesen (LA) med opbakning fra Dansk Folkeparti. Desuden bygger hans økonomiske beregninger på forældede tal. Det kræver en ny gennemgang af beregningerne, erkender han over for avisen Danmark.

- Når resultatet heraf foreligger, vil vi have et bedre grundlag for at træffe en nærmere beslutning, lyder det fra Ole Birk Olesen.

Af et notat fra Vejdirektoratet fremgår det således, at en bro fra Hou ved Odder over Samsø til Røsnæs på Sjælland vil fjerne trafik fra Storebæltsbroen i et omfang, der i indtægter svarer til 1,5 mia. kr. allerede fra den nye bros første år, dvs. i 2030 ifølge transportministerens udspil . Det svarer til 48 mia. kr. på de 32 år, som en bro over Kattegat ifølge hans forslag skal bruge til at tjene sig selv ind.

"Storebæltsforbindelsen vil tabe indtægter fra den vejtrafik, der vil blive overflyttet til en fast Kattegatforbindelse. I åbningsåret vil der være tale om et tab på 1,5 mia. kr., hvilket med den omtrent uændrede biltrafik er stort set det samme, som hvis en fast Kattegatforbindelse bestod af både vej- og jernbane", hedder det i notatet.

Folk vil køre den vej, der er hurtigst. Alle ved jo hvor dystert, det er at skulle over Fyn.
Villum Christensen, LA's transportordfører i Folketinget
Kattegatbro
En fast forbindelse mellem Jylland og Sjælland over Kattegat har været diskuteret, siden ideen blev lanceret i 2007 på foranledning af daværende Aarhus-borgmester Nicolai Wammen (S), Hadsten-borgmester Anders G. Christensen (V) og regionsrådsformand i Midtjylland, Bent Hansen (S).I 2015 lagde daværende transportminister Hans Christian Schmidt (V) planen på is, da man skønnede, at det ville blive urealistisk dyrt.

Dengang hed det, at en kombineret vej- og togforbindelse over Kattegat ville beløbe sig til 118 milliarder kroner.

Nu viser nye tal fra Transportministeriet, at hvis jernbanen ikke er inkluderet, kan anlægsomkostningerne reduceres til 58 milliarder kroner.

Dermed kan forbindelsen ifølge ministeriets beregninger blive finansieret af brugerbetaling og være tilbagebetalt på 32 år - uden tilskud fra staten.

Nu skal tallene regnes efter. En konklusion ventes i slutningen af 2018.

Kilder: Ritzau og Transportministeriet
Transportminister Ole Birk Olesen (LA) skal have kuglerammen frem igen i beregningerne af udgifterne til en bro over Kattegat. Arkivfoto: Keld Navntoft/Scanpix
Transportminister Ole Birk Olesen (LA) skal have kuglerammen frem igen i beregningerne af udgifterne til en bro over Kattegat. Arkivfoto: Keld Navntoft/Scanpix

Beregninger opdateres

Desuden bygger beregningerne på de nuværende takster over Storebælt, ikke de nye 25 procent lavere takster, der er vedtaget. "Dette vil øge tilbagebetalingstiden på en fast Kattegatforbindelse," fremgår det af Vejdirektoratets notat.

Det skyldes, at enten vil færre bilister med sænkede takster på Storebæltsbroen blive lokket over på den nye bro, eller at taksterne på den nye bro skal finde et prisniveau, der kan konkurrere med Storebæltsbroen.

Ole Birk Olesen har ifølge ministeriets presseafdeling "ikke mulighed for at stille op til et interview," men i en mail til avisen Danmark erkender han, at beregningerne af en bro over Kattegat skal "opdateres":

"Der er tale om en skønsmæssig vurdering fra Vejdirektoratet, som er forbundet med stor usikkerhed. Jeg vil derfor - med opbakning fra transportordførerne fra V, LA, K og DF - igangsætte en nærmere undersøgelse af potentialet for en ren vejforbindelse over Kattegat. Den vil bl.a. omfatte et opdateret anlægsskøn og en opdateret trafikprognose, hvor der også tages hensyn til den seneste aftale om takstnedsættelse på Storebælt," skriver transportministeren.

S: Køkkenbords-beregninger

Hans partifælle og transportordfører Villum Christensen afviser, at det spiller nogen rolle hvilke takst-tal, ministeren har brugt.

- Folk vil køre den vej, der er hurtigst. Alle ved jo hvor dystert, det er at skulle over Fyn. Tidsfaktoren er langt vigtigere end de bas-ører, de forskellige takster er udtryk for, siger Villum Christensen.

Socialdemokratiets transportordfører Rasmus Prehn undrer sig over forløbet.

- Det er rigtig udmærket at regne på det igen, for det forekommer at være en ren tilståelsessag fra ministerens side. Ole Birk Olesen tilstår, at han har præsenteret Kattegatforslaget ud fra en en vel optimistisk køkkenbordsberegning. Det er dårlig stil og temmelig kluntet, siger Rasmus Prehn.

Men når nu ministeren skal have kuglerammen frem igen, synes Rasmus Prehn, at han på ny skal beregne muligheden for en togforbindelse over Kattegat.

- Det er en god idé at regne på en Kattegatforbindelse, fordi her er nogle muligheder, der bør undersøges på samme måde, som en togforbindelse har været en del af Storebælts- og Øresundsforbindelserne og også er med i beregningerne på Fehmern-forbindelsen. Selvfølgelig er det dyrere med tog, men indtægterne er så også større. Togpassagerer skal jo også betale for at køre over en bro, siger Rasmuse Prehn.

Farvel til gratis bro

Før Liberal Alliance gik i regering, var det partiets indstilling, at det skulle være helt gratis at køre over Storebæltsbroen. Med Kattegat-udspillet er den tanke lagt på is, for uanset om ministeren bruger gamle eller nye Storebæltstakster i sine beregninger af en Kattegatbro, ligger det implicit i forslaget, at betalingen for at bruge Storebæltsbroen skal fortsætte.

Det erkender Villum Christensen over for avisen Danmark.

- Som parti ser vi principielt stadig gerne broafgiften helt fjernet. Men når man bliver del af en regering, må man koordinere ønsker og krav med de øvrige regeringspartier, og her er det så den officielle politik, at afgiften bevares i en 25 procent mindre udgave. Den pris er vi villige til at betale for en større mobilitet og dermed et rigere samfund, som en bro over Kattegat giver. Om det så betyder, at tilbagebetalingstiden for Storebæltsbroen udskydes fem eller ti år, betyder ikke så meget, siger han.

Tal holder ikke: Kattegatbro malker Storebæltsbroen for indtægter

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce