Videoafhøringer

Videoafhøringer af børn skal helst foregå inden for en uge. Men virkeligheden er en markant anden rundt om i politikredsene, lyder kritik fra rigsadvokaten.

Politikredsene skal stramme op. Børn, der skal videoafhøres, venter alt for længe.

Udgangspunktet er, at børn i en given sag skal videoafhøres inden for en uge, hvis det er praktisk muligt. Det er det ikke i alle tilfælde, men under alle omstændigheder har ventetiden sneget sig op på et alt for højt niveau.

Det konkluderer statsadvokat Jens Røn fra Rigsadvokatens Kvalitetsafdeling efter at have gennemgået indberetninger fra landets politikredse.

- Det er ikke realistisk, at videoafhøringen i alle sager sker inden en uge, men generelt er ventetiden alt for lang. Det er ikke tilfredsstillende - så det skal der rettes op på, siger Jens Røn i en pressemeddelse.

Heraf fremgår det, at fem ud af landets 12 politikredse i første halvår af 2017 har haft en gennemsnitlig ventetid på over 30 dage, blandt andet fordi antallet af videoafhøringer er vokset.

Hos Fyns Politi er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra anmeldelse til videoafhøring 22 dage.

- Politikredsene har i 2016 og 2017 iværksat en række initiativer, der skal nedbringe ventetiden, og dem mangler vi fortsat at se den fulde effekt af, siger Jens Røn.

Retsplejeloven siger, at alle børn under 13 år, der på den ene eller anden måde er involveret i en sag, skal videoafhøres. Alle børn under 15 år skal videoafhøres i sager om seksualforbrydelser, herunder incest-, drabs- og voldssager, hvor barnet eller dets nærmeste er forurettet part.

  • Michael Bager

    Af:

    Journalist på avisen Danmark, Jysk Fynske Medier. Uddannet på Danmarks Journalisthøjskole 1983. Eksaminer i sociologi og Danmarkshistorie med forskningsteknik på Institut for Statskundskab, Århus Universitet. Bred erfaring fra flere lokale, regionale og landsdækkende aviser og tv. Har tidligere været blandt andet lokalredaktør på Nordfyn for Fyens Stiftstidende, redaktionschef på Ekstra Bladet og Århus Stiftstidende, politisk redaktør på TV2 Østjylland, sportsjournalist på Det Fri Aktuelt og chefredaktør på magasinet Svømmesport.Forfatter på fire bøger om sport. Tidligere gæsteunderviser på Danmarks Journalisthøjskole og Den Journalistiske Efteruddannelse.