Dorrit Bruselius, Svendborg, har i 15 år været dybt engangeret i tamilernes sag, og hun er med til at samle dokumentation for de krigsforbrydelser, Sri Lankas regering har begået mod det tamilske mindretal
- Vær forvisset om, at kampen ikke er slut. Den fortsætter.

Ordene kommer fra 67-årige Dorrit Bruselius, der sidder i sit køkken på Lille Eng i Kogtved. Engageret og bestemt.

Hun har i nu 15 år været dybt involveret i den tamilske sag. Fra nærmeste hold ved hun, at de danske tamiler er både bedrøvede og vrede over, at den snart 22 år gamle borgerkrig på Sri Lanka nu er endt med regeringens sejr og nedkæmpelse af De Tamilske Tigre. Nu er frygten, at singaleserne fortsætter deres årelange undertrykkelse af det tamilske mindretal.

- De er allermest sorgfulde over, at de har mistet familiemedlemmer og venner under den statsterror, som regeringen dernede har udøvet. Alle 13.000 tamilere i Danmark har lidt tab på det plan, mener Dorrit Bruselius.

Kampen om medierne

Hun har i mange år været sekretær i Dansk Sammenslutning af Tamilske Foreninger, og det er hende, der har hentet tilladelse til demonstrationer hos politiet.

Tamilerne verden over har forsøgt at råbe verdensoffentligheden op, men Dorrit Bruselius og de danske tamiler må konstatere, at Sri Lankas regering har vundet kampen om medierne.

- Danske medier har også set nedkæmpelsen af tigrene fra regeringens side, og vi har med demonstrationer forsøgt at få ørenlyd for de overgreb, regeringen har udøvet, siger Dorrit Bruselius.

Afmagt og forfærdelse præger tamilerne, og de samledes den 4. februar til en større demonstration på Slotspladsen i København. Det var på det tidspunkt, da regeringens offensiv mod tamilerne satte ind.

Takkebrev til politiet

- Politiet sagde til mig: Nu ikke noget med bål og afbrænding af flag. Jeg svarede, at politiet jo udmærket godt vidste, at tamilerne er fredelige og besindige folk. Men hvad skete?

I deres frustration brændte deltagerne flag af og satte sig på vejbanen. Trafikken var spærret. Demonstranterne var ude på at blive arresteret i det håb, at medierne i højere grad ville omtale demonstrationen. De endte kun med, at de kom et par timer i brummen. Og jeg må sige, at politiet tog det pænt.

En gang havde jeg anmeldt en demonstration med 200 deltagere - der kom 2000. Det klarede politiet også uden videre, og vi sendte et takkebrev til ordensmagten for udvist forståelse, fortæller Dorrit Bruselius.

For krigsforbryderdomstolen

De tamilere, der er flygtet, er for de flestes vedkommende veluddannede, og næsten alle deres børn har fået en universitetsuddannelse. Det gælder også i Danmark. De vil således være i stand til at fortsætte kampen, som måske i første række ikke bliver væbnet i hjemlandet, men i høj grad vil gå ud på at samle dokumentation for de krigsforbrydelser, som Sri Lankas regering har begået.

- Vi har i tusindvis af eksempler og beviser. Målet er helt klart at få regeringen indbragt for krigsforbryderdomstolen i Haag, fortæller Dorrit Bruselius.

- De tamilske Tigre er optaget på blandt andet EU?s terrorliste?

- Ja, og det er den største fejltagelse, der er begået. Jo, der er brugt selvmordsbomber, men jeg har talt med folk, der har været så langt ude, at de finder, at selvmordsbomber er den eneste udvej.

- At tigrene er optaget på terror- listerne har gjort, at de ikke har kunne gøre rede for deres sag over for regeringerne rundt i verden. Jeg ved, at vor egen udenrigsminister Per Stig Møller følelsesmæssigt har været berørt af udviklingen, men Danmark har nægtet at være med til forhandle fred i modsætning til Norge, som har været involveret i fredsbestræbelser, siger Dorrit Bruselius.

Fund af massegrave

Hun mener bestemt, at det er regeringen på Sri Lanka, der har udøvet terror, men:

- En stats terror kan ingen gribe ind overfor. FN har også været forhindret i at gribe ind, fordi Rusland og Kina har modsat sig det. Hertil kommer, at Indien i den grad på det sidste har forsynet regeringshæren med våben og materiel, siger Dorrit Bruselius.

Hun siger, hun har masser af beviser på overgreb, også under de seneste kampe. Børn er blev voldtaget og derefter skåret op, mænd bortført. Der er fundet massegrave.

- Vi har fået underretning om, at en mor fornylig gik til politiet for at anmelde en voldtægt af sin datter, udøvet af regeringssoldater. Dagen efter mødte soldater op i hendes hus og skød datteren og moderen, hvorefter husets mænd blev taget med, siger Dorrit Bruselius.

FN skal ind nu

Hun siger, at det er på høje tid, at FN kommer ind i flygtningelejrene. Her er der regeringstropper, der kan finde på at skyde mænd, fordi de bliver antaget for at være tigre.

Som så ofte før set er det en hær i offensiven, der vinder kampen i medierne. Der er vist foto af De Tamilske Tigres ledere, Velupillai Prabhakaran, der angiveligt er skudt:

- Mine tamilske venner vil ikke afvise, at det er Velupillai, men ønsker at se nogle sikrere beviser. Det er også meget lidt af ham, der vises, så det kan være manipuleret, men uanset hvad, tro mig: Kampen fortsætter, siger Dorrit Bruselius.

Sorg og frustration

Hun er en dame, der ikke kan lade være med at engagere sig. I 1995 var hun ansat i sfo?en på Haahrs Skole og havde en kollega, der er tamil:

- Jeg blev forfærdret over at høre hans sorg og frustrationer over, hvad det var overgået hans familie og venner på Sri Lanka, og så var jeg med i arbejdet, siger Dorrit Bruselius.

Det var på et tidspunkt, da 400.000 tamilere blev fordrevet i løbet af et døgn fra et stort område på det nordlige Sri Lanka.

Sri Lanka hed Ceylon indtil 1972. Før øen blev kolonialiseret, bestod den af fire selvstændige kongedømmer, hvoraf tamilerne havde det nordligste. Portugal var de første til at oprette en koloni på øen sydøst for Indien. Siden kom englænderne til. De forlod øen i 1948, og allerede da begyndte singaleserne undertrykkelsen af tamilerne, der udgør cirka 20 procent af befolkningen.

Tamilerne fik under englænderne de bedste stillinger, da de var de højest uddannede. Langsomt og snigende fik de frarøvet deres sprog, og deres kultur blev undertrykt.

- Skulle en tamil op til en eksamen på universitet, skulle vedkommende bestå 12 prøver, mens en singaleser kunne nøjes med én. Det er jo en sikker måde at undertrykke på, mener Dorrit Bruselius.

Der fandt systemastiske etniske forfølgelser sted, og byer blev brændt af. Langsomt begyndte tamilerne at ruste sig til modstand: - Der var flere tamilske grupper, og hvor det viste sig, at De Tamilske Tigre var den største, og det var den, der kom til at føre an i borgerkrigen.

Tamilerne er hinduer, mens singaleserne er buddister, og munkene har en stor magt i statsapparatet.

Tigrene kæmpede for at få en selvstændig stat, men det blev opgivet for fire år siden. Nu var kravet blot et føderat selvstyre i deres område.

- Det kunne blandt andet Danmark og EU havde hjulpet med til, hvis ikke det var fordi, tigrene var optaget på terrorlisten, mener Dorrit Bruselius.
  • fyens.dk