nDet er koldt derude.

Men ikke værre, end at der er varme at hente hos energikonsulenterne, der om nogen kender folks bestyrtelse, når elmåleren suser hurtigere rundt end en muslimsk sufi-danser i rundtosset trance.

Så ringer den energibevidste og frysende forbruger til Energi- tjenesten Fyn i Vestergade, Svendborg og klager sin nød:

- Mit oliefyr bruger tyve liter om dagen... Det trækker ind... Skal jeg sænke temperaturen om natten... Er det en idé at købe en varmeblæser eller en olieradiator eller en elovn etc. etc.

Selv kender de tre også problemerne hjemmefra.

Mens Henrik Steen Knudsen ganske vist praler med, at han i kulden kan nøjes med T-shirt og bare tæer i sandalerne, når han opholder sig i sit hus i Ballen, så er der mere fodkoldt hos Vibeke Quedens Harboe og Páll Dam Hansen.

Men intet er så skidt, at det ikke kan afføde gode råd.

Varmeprøve anbefales

For det er i vintertiden, boligen skal stå sin prøve. Det er nu, man med fordel kan teste sit varme-system og finde ud af, hvor de næste forbedringer vil give bedst økonomi.

For ofte er det sådan, at man fremfor at spørge banken, om der er råd til at udskifte vinduerne, snarere må forhøre sig om, man har tilstrækkeligt med penge til at beholde de gamle utætte, det udrangerede olieforslugne fyr og den mangelfulde isolering.

- Tag en lommebog med rundt og notér, hvor det suser ind, foreslår Vibeke Quedens Harboe og tilføjer, at problemet jo ikke er væk, bare fordi det holder op med at blæse.

Tjekket kan bestå i at gå rundt med et tændt sterinlys, som let indikerer, hvor det trækker - og hvilken vej trækken går.

Páll Dam Hansen demonsterer, hvordan flammen i gulvhøjde bøjer til den ene side og i lofts-højde til den anden.

Forskellen i temperatur fra rum til rum skaber træk. Kold luft synker ned og sætter sig som fod-kulde, den varme luft stiger op og kan give virkelig dejlige opholdstemperaturer i hemse-højde. Men fidusen er, at få forskellen udlignet og dermed trækken elimineret.

- Så luk døren mellem to rum, hvor temperaturen ikke er den samme, foreslår Páll Dam Hansen. Eller sørg for, at alle rumtermostater står på det samme, så huset kommer i balance.

- Og, understreger Henrik Steen Knudsen, når først termostaterne er indstillet til en passende rumtemperatur, skal man ikke pille mere ved dem. Hverken sommer eller vinter. Dér, hvor man skal regulere, er, hvor varmen kommer ind i huset. Altså ved for eksempel oliefyret eller hvor fjernvarmen bliver ledt ind. For hvis der er for koldt, er det selve varmeleverandøren, der er for sløv.

Billigere at skrue op

Måske værgrer man sig ved at skrue op for varmen af økonomiske grunde. Men uanset hvilken varmekilde, man har, kan det ALDRIG betale sig at indkøbe diverse opreklamerede knaldvarme tilbud fra trælasthandleren. Hverken gasovne, varmeblæsere eller olieradiatorer.

De bruger for langt flere kroner i el, end en tilsvarende temperaturregulering af den eksisterende varmekilde vil koste.

- Når det er rigtig koldt hjemme hos os, hænger vi sommerdyner for vinduerne, siger Pál Dam Hansen.

... En på alle måder dristig af-sløring af en energikonsulent.

De to andre stirrer da også et kort øjeblik på kollegaen, inden Henrik Steen Knudsen konstaterer, at når man fast har et akut problem, så er det måske på tide at gøre noget ved det... fremfor at benytte disse "ukrainske løsninger", som han kalder dem.

Vibeke Quedens Harboe er mere designmæssigt optaget og vil høre, om han så har forskellige betræk til dynerne, men mener dog selv, at en tætningsliste også er billig og nem at klistre på kanten af utætte vinduesrammer - og trods alt en lidt mere stationær løsning.

Desuden husker hun kollegerne på en anden energimands gængse forslag til forebyggelse af vinterkulden: Han inviterede til sammenskudsgilde.

Ganske vist opvarmer en menneskekrop kun omkring 70-100 watt i timen, så for at dække et koldt døgn i et almindeligt parcelhus, er der brug for en fest af de lidt større. Cirka 860 personer skal der helst komme, hvis fyret skal slukkes helt.

At slukke fuldstændig er i øvrigt altid en dårlig idé. Et rum må helst ikke komme under de 14 grader celcius.

Natsænkning kan hjælpe

Men natsænkning af temperaturen kan derimod være et godt spareforslag, så der er råd til at fyre mere op i dagtimerne.

- Det er bare vigtigt, at time- antallet, hvor fyret er slukket skal være højere, end den tændte periode. Ellers er det ingen fidus, siger energikonsulenterne og forklarer, at man i praksis for eksempel kan lade automatikken sænke temperaturen et par grader klokken 22 om aftenen og vente med at skrue op igen til ved middags-tid næste dag - såfremt beboerne er hjemme igen ved tre-tiden om eftermiddagen.

- Natsænkningen kan også være en måde at lære sit fyr at kende på, siger Henrik Steen Knudsen.

- Hvis temperaturen eksempelvis falder 10 grader i løbet af natten, så er det en indikator for, at der er noget galt.

Til gengæld behøver det ikke være usædvanligt, at fyret på et vinterkoldt døgn sluger sine tyve liter olie i et par mundfulde.

Prisen på varme

- Energiforbruget i et almindeligt parcelhus omregnet til kilo-watttimer er på 18-20.000 kWh om året, forklarer Henrik Steen Knudsen.

Heraf bliver næsten tre fjerdedele brugt i de fem kolde måneder, hvor det gennemsnitlige energiforbrug er på 86 kWh i døgnet.

Det svarer til en daglig (gennemsnitlig) udgift for elvarme på 144,50 kroner (beregnet for en elpris på 168 øre pr. kWh, som er nugældende pris ved Sydfyns Elforsyning) .

Er energikilden et gammelt oliefyr svarer det til 13 liter olie (cirka 110 kroner), mens et nyt oliefyr kan nøjes med knap 10 liter (cirka 80 kroner).

Et nyt gasfyr bruger otte kubikmeter gas, mens et fast brændselsfyr - som billigste energikilde - kan opvarme hytten for knap 25 kroner denne kolde vinterdag.

På Energitjenestens hjemme- side, www.energitjenesten.dk er alle energiformer omregnet til kWh, og her er sammenligningen vældig tydelig.

Ingen behøver at fryse, trøster energikonsulenterne:

- Men hvis man vil holde varmen, uden at det koster, så tag dog noget mere tøj på. Eller lav en romtoddy!
  • fyens.dk