Nedenstående adfærdstræk eller symptomer kan være signaler på, at noget er galt. Listen er ikke en facitliste, for alle børn og unge reagerer ikke på samme måde. De har forskellige overlevelsesstrategier ved belastninger, forskellig robusthed og modstandskraft.

Det er vigtigt at lægge mærke til pludselige ændringer i barnets/den unges adfærd:

- Små børn, som er triste, væksthæmmede, undviger øjenkontakt og anden kontakt.

- Barnet udvikler sig ikke alderssvarende.

- Ændrer pludselig adfærd, ophører i klub eller forening.

- Har mange fysiske klager - hovedpine, mavesmerter.

- Har mange udeblivelser fra skole eller daginstitution.

- Klæber til den voksne eller tager helt afstand.

- Er ekstremt påvirkelig af uro i omgivelserne.

- Er ukritisk i sin kontakt.

- Bliver meget ukoncentreret, rastløs, hyperaktiv.

- Holder sig for sig selv, virker indesluttet eller bliver holdt ude af de andre børn.

- Kan ikke lege eller udtrykke sig spontant.

- Virker angst eller skræmt.

- Er selvdestruktiv med for eksempel snitsår og brændemærker.

- Tager voksenansvar for sig selv og for søskende.

- Indtager en aggressiv forsvarsposition (voldelig adfærd).

- Har alkohol- eller misbrugsproblemer, der slår igennem i dagligdagen.

- Kan mistænkes for kriminalitet.

- Har fysiske tegn på omsorgssvigt eller mishandling: Uplejet, underernæret, mærker efter slag.

- Er stærkt optaget af sex, for eksempel i leg og tegninger.

- Seksualiserer kontakten til børn/unge og voksne.

- Kammeraterne udtrykker bekymring for barnets eller den unges adfærd og kommer med oplysninger, der er bekymrende.

- Barnet, eller den unge, beder selv om hjælp.

- Lavt selvværd eller overdreven tilpasning.

Kilde: "Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb", Børn og Skoleforvaltningen

Mere om emnet

Se alle
Det usynlige svigt

Det usynlige svigt

Omsorgssvigtede børn mangler hjælp

Omsorgssvigt