Stormflod ved Lillebæltsbroen da Alfrida rasede

Kig på vejskiltet og læg godt en halv meter til. Så højt stod vandet i Fredericia i 1884 - det højeste der til dato er målt. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen

Stormflod ved Lillebæltsbroen da Alfrida rasede

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Det er bestemt af helt lokale forhold, når det skal afgøres, hvor højt vandet skal stå for at der er tale om en fem, tyve eller 100 års hændelse. I Fredericia er udgangspunktet vandstanden i Gl. Havn.

Fredericia: Der var ingen fare på færde i Gl. Havn, da stormen Alfrida føg over landet i januar. 115 centimeter over dagligt vande nåede vandstanden at stige til i havnebassinnet og dermed et pænt stykke fra de 136 centimeter, som Kystdirektoratet har beregnet udgør en 20 års hændelse og over en meter fra den nye betonklimasikring ved Kanalbyen.

Klimasikringen løfter Kanalbyen op på sikker grund 2-2,5 meter over dagligt vande, og dermed undgår man de dramatiske situationer, som tidligere har præget området omkring Gl. Havn.

Skruer man tiden tilbage til 1872, ville også beboerne i Kanalbyen have fået våde tæer.

- Da målte man den højeste vandstand nogensinde. Det var 3,35 meter over dagligt vande, siger Susan Rosendal Bennetzen, som har ansvaret for at kortlægge og udarbejde strategier og planer for Fredericia Kommunes klimaudfordringer.

Den historiske stormflod betegnes i dag som en 700-1000 års hændelse, da den ramte de indre danske farvande. En storm voksede til orkan og kostede 50 skibsforlis, hundredvis af omkomne og voldsomme oversvømmelser.

Det skal klimaplanen sikre
At der ikke udlægges arealer til fremtidig byudvikling, tekniske anlæg mv., der er i væsentlig risiko for oversvømmelse fra havet eller fra vandløb mv. i forbindelse med ekstremregn.At der sker en sikring imod oversvømmelser i de områder, der er udpeget som oversvømmelsestruede i henhold til EU's oversvømmelsesdirektiv.

At sikre, at der etableres mulighed for anlæg til beskyttelse imod oversvømmelse og kysterosion i andre områder, hvor sådanne anlæg bliver nødvendige at etablere for at sikre væsentlige samfundsmæssige værdier (fx FredericiaC).

At der på sigt skabes mulighed for at tilbageholde regnvand på landet og i byerne med det formål at undgå oversvømmelser.

At tilpasse nye lokalplaner til de øgede regnmængder.

100 års hændelsen

Det seneste mest alvorlige højvande ramte en kold novemberaften i 2006. Da steg Lillebælt i løbet af dagen faretruende og nåede ved aftenstid 158 centimeter over dagligt vande. Da var Lillebælt for længst løbet over bolværket og ind over J.B. Nielsens plads, ind i det daværende Fredericia Sømandshjem og op i opgange og lejligheder.

Højvandet på 158 centimeter var en såkaldt 100 års hændelse, som opstår, når vandet stiger mere end 153 centimeter over dagligt vande.

For at udløse erstatning fra stormflodsrådet skal der være tale om en 20-års hændelse. Ved Alfrida-stormen 2. januar var det tilfældet, mens der ikke blev erklæret stormflod, da vandet steg igen under en uge senere.

- Man afgjorde, at der var tale om stormflod under Alfrida, men i Fredericia Kommune omfattede det kun et lille areal syd for den gamle Lillebæltsbro, siger Susan Rosendal Bennetzen.

DMI har de seneste år navngivet de storme, der rammer Danmark. De navngives i alfabetisk rækkefølge, og hvert år starter man forfra. Navnene er skiftevis pige og drenge-navne

Stormflod ved Lillebæltsbroen da Alfrida rasede

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce