Bridgewalking

Der er kritik af sagsbehandlingen fra Fyns Politi over, at man ikke partshørte naboerne til Bridgewalking Lillebælt, før forlystelsen blev etableret. Høringen ville dog næppe have stoppet aktiviteten, lyder konklusionen.

Snoghøj: Fyns Politi skulle have hørt naboerne til Bridgewalking Lillebælt, da de gav tilladelse til etablering af Bridgewalking Lillebælt. Det konkluderer Rigspolitiet, som på flere punkter kritiserer sagsbehandlingen fra Fyns Politi.

Dermed imødekommer Rigspolitiet naboerne, som har bedt Rigspolitiet se på sagen. Naboerne klager ikke over Bridgewalking, men er alene stærkt utilfredse med, at der blev etableret en gangbro direkte over deres matrikler.

Brovandring er en forlystelse

Bridgewalking er en forlystelse, som skal behandles efter forlystelsesbekendtgørelsen.Naboerne henviser til bekendtgørelsens paragraf 6 stk.2, som siger, at en forlystelse, der er beliggende i umiddelbar nærhed af beboelse ikke kan godkendes med mindre der foreligger særlige omstændigheder.

Derfor mente de ikke, at der kunne gives hverken en midlertidig eller permanent tilladelse til at anvende Bridgewalking fra Fredericia-siden.

Fyns Politi og nu også Rigspolitiet fremfører imidlertid, at der er helt særlige forhold, der gør sig gældende i forhold til brovandring. Det forudsætter tilstedeværelsen af en bro, og at konstruktionen er opsat på den eksisterende gamle Lillebæltsbro.

Indtil nu har Bridgewalking kun en midlertidig tilladelse. Den permanente tilladelse har ventet på Rigspolitiets afgørelse.

På nuværende tidspunkt er der nedlagt begrænsninger på adgangen fra Fredericia-siden, så der ikke må tages gæster op i weekenderne fra 1. april til 30. september eller i skoleferierne fra 1. april til 31. oktober, og at gæsterne fra Middelfart-siden skal vende rundt, før de kommer ind over land på Jylland-siden.

Forlystelsen må kun anvendes fra klokken 10-24. Dog er der givet dispensation til solopgangstur den 1. september i år.

Men selv om Rigspolitiet påpeger, at der er sket flere alvorlige fejl i sagsbehandlingen og brud på forvaltningsloven, konkluderer den juridiske enhed, at godkendelsen fra Fyns Politi stadig står ved magt.

Det er Rigspolitiets opfattelse, at der ville være givet tilladelse til etablering af Bridgewalking, uanset de mulige indsigelser, der måtte være fremkommet i forbindelse med en partshøring.

- Rigspolitiet har i denne forbindelse lagt afgørende vægt på, at brovandring er en helt særegen forlystelse, der netop forudsætter tilstedeværelsen af en bro, og at konstruktionen er opsat på den i forvejen eksisterende Lillebæltsbro, lyder det i afgørelsen fra Rigspolitiet, som Fredericia Dagblad har fået indsigt i.

Naboer skulle have været hørt

Rigspolitiet slår fast, at de nærmeste naboer burde være blevet hørt allerede fra første færd, da det blev klart, at man ville etablere en gangbro på Jyllandssiden.

Og tilladelsen burde også fra det tidspunkt have haft de begrænsninger, som nu er blevet pålagt Bridgewalking Lillebælt.

"Fyns Politi burde således alene have meddelt tilladelse til drift af forlystelsen på vilkår om, at der ikke må ske opgang fra Fredericia-siden fra fredag kl. 16 til mandag kl. 7.00 i perioden fra den 1. april til den 30. september, og at der i den periode skal vendes rundt, mens man stadig er over vand," lyder det blandt andet i vurderingen fra Rigspolitiet.

Fyns Politi får også kritik for ikke at have opfyldt forvaltningsreglerne.

Afgørelserne om at sige ja til ansøgningen om Bridgewalking skulle have været fulgt af en begrundelse og en klagevejledning.

Det skete ikke, men Rigspolitiet undskylder det med, at Fyns Politi ikke opfattede naboerne som parter i sagen. Derfor kan afgørelserne fra Fyns Politi ikke opfattes som ugyldige, mener Rigspolitiet.

Endelig kritiserer Rigspolitiet Fyns Politi for ikke at have besvaret en række henvendelser fra naboernes advokat og for ikke at sende klager videre til Rigspolitiet indenfor rimelig tid.

Afsluttende beklager Rigspolitiet den meget lange sagsbehandlingstid, som sagen har haft. Rigspolitiet modtog klagen fra naboernes advokat den 15. marts 2016, hvilket betyder en sagsbehandlingstid på 17 måneder.

Fredericia Dagblad har forsøgt at få en kommentar fra Fyns Politi, men indtil videre uden held.

  • fyens.dk

Mere om emnet

Se alle
Nabo til Bridgewalking: Man valgte bevidst ikke at spørge os

Nabo til Bridgewalking: Man valgte bevidst ikke at spørge os

2
Naboer er stadig skeptiske: Nyt forsøg på at dæmpe støj fra Bridgewalking - her er forslagene

Naboer er stadig skeptiske: Nyt forsøg på at dæmpe støj fra Bridgewalking - her er forslagene

Bridgewalking: Fyns Politi mente kommuner skulle spørge naboer

Bridgewalking: Fyns Politi mente kommuner skulle spørge naboer