Skole

Det går fortsat godt for privatskolerne i Fredericia. Fredericia Friskole er nu oppe på 120 elever, mens Fredericia Realskole har venteliste til 2023.

Fredericia: På et år er elevtallet på Fredericia Friskole vokset markant. På mandag møder 120 elever ind til første skoledag.

- Sidste år på samme tidpunkt var der 90 elever, så det er rigtigt godt, siger skoleleder Lars Tegen.

Han går ind til sit andet skoleår som leder, og skolen har hele tiden henvendelser fra interesserede forældre og elever.

Forældre har en fornemmelse af, der ikke er så langt til ledelsen på en privat skole. Hvis noget skal laves om, kan man tage kontakten til skolelederen. Det kan man også på en folkeskole, men der sidder i sidste ende også nogle politikere, som bestemmer, hvordan tingene fungerer.

Poul Sørensen

- På nogle årgange er der venteliste, men der er enkelte årgange, hvor vi stadig kan tage elever ind. Vores maxkapacitet er omkring 130 elever. Så kan vi ikke have flere i vores lokaler, siger han.

Lang venteliste

På Sct. Knuds Skole melder leder Joachim Grundtvig også alt optaget på næsten alle årgange - og et uændret elevtal på 255.

På byens største privatskole, Fredericia Realskole, elevtallet i år 570 mod sidste års 574. I år er der kun én 10. klasse - mod to sidste år.

- Det elevtal, vi har nu, passer med skolens kapacitet, siger skoleleder Poul Sørensen.

Skolen har flere gange udvidet - seneste sidste skoleår, hvor man tog en ny 5. klasse ind på skolen. Dermed er der tre klasser i hver årgang fra 5. klasse og opefter.

- Interessen for skolen er god, og vi har altid haft ventelister. Lige nu har vi venteliste frem til 2023 har en venteliste. Det er jo rigtig godt, for det er en del af vores fødekæde, siger Poul Sørensen.

Derfor vokser privatskolerne

Han har flere bud på, hvorfor forældre tiltrækkes af privatskolen.

- Vi har en ny tendens. Skolen var tidligere noget, forældrene tog stilling til, når børnene blev fem-seks år. I dag er det noget, man tager op langt tidligere, og børnene bliver skrevet op kort tid efter, de er blevet født. Om de så får pladsen er ikke sikkert. Nogen fortryder, og andre flytter, men man er nødt til at være på stikkerne for at få en plads. Det er en tendens, som er tydelig i hele landet, siger Poul Sørensen.

 

  • fyens.dk