Musikgudstjeneste

Kantategudstjeneste med J.S. Bachs påskekantate og orkestersuite på søndag i Trinitatis Kirke

Fredericia: I rækken af Fredericia Provstis reformationsgudstjenester kan man opleve en kantategudstjeneste søndag den 23. april kl. 16 i Trinitatis Kirke.

En kantategudstjeneste, som den kunne have taget sig ud i tiden efter Fredericias grundlæggelse i 1650.På det tidspunkt prægede  barokken samtiden. Trinitatis Kirke, derer bygget i baroktiden, er derfor den perfekte ramme om en kantategudstjeneste med datidens mest betydningsfulde salmedigter Thomas Kingos salmer og baroktidens største kirkemusikkomponist Johan Sebastian Bachs musik.

Den gennemgående musik for gudstjenesten er J.S. Bachs påskekantate "Christ lag in Todesbanden", baseret på Martin Luthers store påskesalme, som kendes som "I dødens bånd vor frelser lå".

Salmen stiller de store modsætningersom liv og død og lys og mørke op over for hinanden. Udtrykt gennem J.S Bachs smukke og stemningsmættede musik venter der tilhørerne en særlig musikoplevelse.

De medvirkende er Trinitatis Kirkes Pigekor og "Det Fynske projektkor" samt organisterne Niels Erik Aggesen og Jane Laut. Orkesterdelen er lagt i hænderne på "Aarhus Strygerensemble" – et 22 mand stort strygerorkester under ledelse af Søren K. Hansen. Aarhus Strygerensemble spiller desuden J.S. Bachs Orkestersuite nr. l, som indledning og afslutning på kantategudstjenesten.

Inden gudstjenesten vil organisterne Jane Laut og Niels Erik Aggesen holde en introduktion til kantategudstjenesten i Trinitatis Sognegård kl. 15.15-15.45

Efter gudstjenesten kan der købes aspargessuppe, øl, vand eller vin i sognegården, Danmarksgade 61. Tilmelding ikke nødvendig.

Kunstneren Nis Schmidt, der er katolik, og sognepræst Bent Andreasen vil efter suppen diskutere "Var reformationen en misforståelse – eller en nødvendighed".

  • fyens.dk