Forsvarsforlig

Fortrolig budgetanalyse forud for det kommende forsvarsforlig truer Slegsviske Musikkorps, men formand håber politikerne tænker sig om. Han kritiserer skarpt den lukkede proces.

Fredericia: De står klar, når kanonerne på Fredericia Vold har braget kl. 6 om morgenen den 6. juli, og de spiller op til tappenstreg den 5. juli, når veteraner skal hædres, eller regimentet holder fødselsdag.

Slesvigske Musikkorps SMUK lægger klangbund til en række traditioner i garnisonsbyen og resten af Syd- og Sønderjylland, men korpset bliver nu udfordret i en fortrolig budgetanalyse, der danner baggrund for det kommende forsvarsforlig. Tre musikkorps skal blive til to, lyder forslaget.

SMUK

Slesvigske Musikkorps, SMUK, hører formelt set under Telegrafregimentet i Fredericia.Korpset har siden 1953 være hjemmehørende i Haderslev.

SMUK har til huse i Slesvigske Musikhus ved siden af Haderslev Kaserne.

SMUK repræsenterer forsvaret ved en lang række arrangementer og koncerter både herhjemme og i udlandet.

Musikkorpset deltager ved militære parader og er med til at markere nationale mærkedage.

Det koster 12 mio. kr. årligt at drive musikkorpset.

Korpset har en fyldt kalender, og spiller til både civile og militære formål.

En budgetanalyse peger på, at man ved at lukke ned for civile arrangementer kan håndtere behovet for musik ved militære formål.

Der er i dag tre professionelle musikkorps og et tamburkorps i forsvaret.

I forslaget nedlægges et af disse musikkorps.

Budgetanalysen er blevet lækket, og formand for SMUK oberst Leo Keller Nielsen råber vagt i gevær og er klar med en række initiativer for at sikre, at spareøvelsen ikke kommer til at ramme SMUK, som i dag er underlagt Telegrafregimentet.

Støtte fra Mette Frederiksen

- Der er en tradition i Syd- og Sønderjylland, som hænger tæt sammen med et musikkorps. Musikkorpset danner bånd mellem det militære og borgerne. Det er en kultur, som jeg ikke kan forestille mig, at politikerne på Christiansborg vil give køb på, siger han.

Han sikrede sig fornylig Socialdemokratiets formand Mette Frederiksens ord på, at musikkorpset ikke skal lukke ned.

- Hun besøgte musikkorpset, da hun var i Haderslev, og der sagde hun, at vi ikke skal være nervøse. Socialdemokratiet vil ikke lægge stemmer til en nedlæggelse, og det vil vi holde hende op på, siger Leo Keller Nielsen.

Bekymrende lukkethed

Budgetanalysen har været fortrolig, og det finder Leo Keller Nielsen meget bekymrende.

- Konkret betyder det, at vi kun har meget kort tid til at påvirke beslutningerne. Der skal vedtages et forsvarsforlig i nærmeste fremtid, og først nu via de lækkede oplysninger, har vi mulighed for at reagere. Det er ikke betryggende, siger formanden.

- Er det et bevidst træk fra ministeriets side?

- Det skal jeg ikke kunne sige, men det åbner ikke op for en ordentlig politisk debat om forslagene, siger Leo Keller Nielsen.

Lille brik

Det koster årligt 12 mio. kr. at drive Slesvigske Musikkorps, der er bemandet med professionelle musikere. Samlet peger analysen på effektiviseringer på op imod en milliard kroner.

- Vi er en meget lille brik i det spil, men nu går vi i gang med at påvirke alle de steder, vi kan, for at sikre, at man ikke lukker os ned. Vi har en støtteforening med 3300 medlemmer, og det er helt enestående. Det er flere medlemmer end bag noget andet musikkorps, siger formanden.

Støtteforeningen blev etableret, da musikkorpset var i risikozonen tilbage i 2004. Siden har skiftende forsvarsforhandlinger haft øje for musikkorpsene.

- Hver gang, der skal spares, kigger økonomerne på de bløde værdier, men man kan ikke skrive betydningen ind i et excel-ark, siger Leo Keller Nielsen.

  • fyens.dk