kørelærer-sagen

13 kørelærere får i løbet af de kommende uger afgjort straffen for at de snød med teoriundervisningen - senere kommer turen måske til køreskolen.

Trekantområdet: 13 kørelærere står i de kommende uger tiltalt ved Retten i Kolding for at have givet deres elever for lidt teori-undervisning ansigt til ansigt. Eleverne har fået undervisning via skærme, og det er et brud på køreundervisningsbekendtgørelsen.

- Vi har rejst tiltalte mod de 13, men vi er frafaldet påstanden om, at de skal fratages retten til at undervise. Vi kan se, at der har vist sig en præcedens i andre sager om, at retten er uenig i den påstand, siger anklager Lone Petri fra Sydøstjyllands Politi.

13 for retten

De 13 sager om snyd behandles under et, men kørelærerne skal møde op skiftevis.Sagerne fra Vejle behandles ved Retten i Kolding tirsdag. Fredag er det sagerne fra Kolding og den 18. april sagerne fra Fredericia.

18. april bliver der gennemført procedure for alle sagerne fra både anklager og forsvarer.

Fredericia Dagblad har fået aktindigt i tre af de 13 sager. Alene i de tre sager fra Fredericia, Vejle og Kolding er der tale om undervisning af over 200 elever. Alle sager drejer sig om undervisning, der er givet i perioden juli 2013 til december 2013.

I 2015 og 2016 har der imidlertid været lignende sager i Fyns Politikreds og i Syd-og Sønderjyllands Politikreds.

Der var alle dømte kørelærere var fra samme firma, og det gælder også i de 13 aktuelle sager.

 

De 13 lærere er tiltalt for også at afgive falske erklæringer over for både politi og kommuner, fordi de har skrevet under på, at eleverne har fået den undervisning, som de skal ifølge bekendtgørelsen. Alle kørelærere arbejdede for samme køreskole.

- Er der lagt op til at rejse tiltale mod køreskolen?

- I første omgang er det kørelærerne, og så vurderer vi efterfølgende, om sagen skal have konsekvenser for køreskolen, siger Lone Petri.

Går efter frihedsstraf

Lone Petri fører alle 13 sager, hvor påstanden vil være en frihedsstraf.

- Det bliver sandsynligvis betinget, fordi sagerne er helt tilbage fra 2013. Men en frihedsstraf er en alvorligere sanktion end en bøde, så det er i første omgang det, vi vil gå efter, siger Lone Petri.

Hvorvidt der også bliver tale om en bødestraf, vil hun ikke udelukke. I en parallelsag fra Svendborg blev kørelæreren idømt en bøde på 150.000 kroner.

  • fyens.dk