Historie

Landskomitéen til Bevarelse af Fredericia Vold har med prins Henriks død mistet sin protektor. Det er uvist, om en anden tager over.

Fredericia: Prins Henrik var protektor for Landskomitéen til Bevarelse af Fredericia Vold. Nu, hvor prinsen er død, står Landskomitéen uden protektor.

- Det har været helt afgørende for Landskomitéen at have prins Henrik som protektor, siger komitéens formand, Ib Bager.

Ib Bager er ikke i tvivl om, at prins Henriks deltagelse har åbnet døre - blandt andet når der er søgt støtte fra fonde og andre.

- Jeg har erfaring fra andre fundraising-sammenhænge, og jeg kan sige med sikkerhed, at prins Henriks deltagelse har været afgørende. Når vi har søgt, har der aldrig været tvivl. Og det skyldes hans engagement, som i øvrigt var meget stort, siger Ib Bager.

Får landskomitéen en ny kongelig protektor?

- Det håber jeg meget. Men vi ved det ikke. Man ansøger ikke om at få en protektor. Protektorater opstår ved, at den pågældende af personlig interesse henvender sig. Så man kan kun sidde stille og vente og håbe, siger Ib Bager.

Stort savn

Onsdag morgen har Landskomitéen til Bevarelse af Fredericia Vold udsendt en pressemeddelelse:

"Det er med dyb sorg og vemod at Landskomiteen til Renovering af Fredericia Vold har modtaget meddelelsen om, at vor protektor gennem mange år, Hans Kongelige Højhed Prins Henrik, er gået bort.

Prinsens store engagement og aldrig svigtende støtte til Landskomiteens arbejde har været en væsentlig forudsætning for, at den med succes har kunnet gennemføre sit arbejde med at bevare den danske kulturarv.

Hans Kongelige Højheds besøg i Fredericia har altid været Landskomiteen en stor glæde. Han tog sin opgave som protektor meget alvorlig, hvilket tydeligt blev afspejlet i hans dybe indsigt i og store interesse for Fredericia Vold og dens historie.

Hans Kongelige Højhed Prins Henrik efterlader os alle med et stort savn", skriver komiteen.

  • fyens.dk

Mere om emnet

Se alle
Prins Henrik udfordrede dreng til kamp

Prins Henrik udfordrede dreng til kamp

Ib Bager: Prinsen smilede i røg og damp

Ib Bager: Prinsen smilede i røg og damp

Pressefotografen om prins Henrik: Vi lagde blokken væk og hyggede os resten af dagen

Pressefotografen om prins Henrik: Vi lagde blokken væk og hyggede os resten af dagen