Generalforsamling

Fredericia Fjernvarme stod med underskud på 11,9 millioner kroner ved regnskabsårets udløb. Senere er en del af pengene kommet tilbage fra Skat.

Fredericia: Fredericia Fjernvarme stod med et underskud på 11,9 millioner kroner, da regnskabsåret sluttede ved udgangen af maj.

Årsagen er, at der i varmeprisen var indregnet 20 millioner kroner, som Skat skulle tilbagebetale. Beløbet stammer fra en opkrævet afgift på overskudsvarme fra Shell i perioden 2006 til 2015. Den opkrævning viste sig at være ulovlig, så derfor skal Skat betale pengene tilbage. En del af pengene blev tilbagebetalt i efteråret 2016, men ikke det fulde beløb.

Generalforsamling

Genvalg: Finn Muus, Finn Gregersen og Finn Østergaard1. suppleant: Niels Thode Rasmusen

2. suppleant: Simon Kruse

Finn Muus valgt som formand

Da Fredericia Fjernvarme stod med et underskud på 11,9 millioner kroner, førte det til en stigning på varmeprisen for 2017/2018. Siden betalte Skat 8,3 millioner afgiftskroner retur 22. juni. Det betyder, at varmeprisen fra 1. august er sat ned med 10 procent. Der kan oven i købet være udsigt til flere prissænkninger.

- I løbet af oktober forventer vi, varmepriserne falder yderligere. Vi forventer at slutte på samme pris som sidste år, siger direktør hos Fredericia Fjernvarme Carl Hellmers.

Til oktober forventer vi, varmepriserne falder yderligere

Carl Hellmers

Driftsåret 2016/2017 gav den laveste opkrævning hos forbrugerne i 10 år.

Flisfyret på Skærbækværket er færdigt

Fjernvarmeselskabet ved dog ikke, hvordan priserne bliver i fremtiden, da det afhænger af det kommende energiforlig. I bestyrelsens beretning fra generalforsamlingen kan man læse, at bestyrelsen nærmere forudser stigende priser end faldende priser. Det baserer bestyrelsen på den seneste rapport fra forsyningsministeren, som indeholdt stigninger på overskudsvarmen fra Shell.

Fredericia Fjernvarme kan dog glæde sig over, at ombygningen til flisfyring på Skærbækværket er færdigt. Dermed er fjernvarmen fossilfri ved normal drift.

- Vi regner kun med udfald ved driftuheld. Alle reserver står på fossile brændstoffer som oliefyring. Men hvis alt kører, som det skal, er vi fossilfri, fortæller Carl Hellmers.

 

  • fyens.dk

Mere om emnet

Se alle
Fredericia Fjernvarme blev udsat for svindelnummer - mistede 178.000 kr.

Fredericia Fjernvarme blev udsat for svindelnummer - mistede 178.000 kr.

Fredericia Fjernvarme blev udsat for svindelnummer - mistede 178.000 kr.

Fredericia Fjernvarme blev udsat for svindelnummer - mistede 178.000 kr.