politiskole

Rigspolitiet er ved at gøre klar til at sende midlertidig politiskole i udbud. Fredning betyder, at politi-eleverne fra oktober '18 skal dele plads med soldater indenfor kasernens hegn.

Fredericia: Det bliver muligvis oktober 2018, før de nye politielever kan rykke ind i midlertidige faciliteter på Ryes Kaserne. Det viser den foreløbige tidsplan for projektet, som styres af Rigspolitiet.

- Vi indretter vores efterårsoptag af elever efter, hvornår vi kan have bygningerne klar i Fredericia. Vi forventes at være klar til indflytning i oktober 2018, men vi arbejder løbende på at optimere tidsplanen, så vi evt. kan flytte elever ind tidligere, siger afdelingschef i Rigspolitiet Jesper Kammersgaard.

Vi forventes at være klar til indflytning i oktober 2018, men vi arbejder løbende på at optimere tidsplanen, så vi evt. kan flytte elever ind tidligere.

Afdelingschef i Rigspolitiets koncernservice Jesper Kammersgaard

Det har tidligere været fremme, at bygningerne skulle stå klar til at huse elever fra 1. august 2018, men optaget tilrettes efter byggeprojektet på kasernen.

Det er målet, at den midlertidige skole skal kunne rumme 288 politistuderende, men det er endnu ikke gjort op, hvor stort behovet er for optag af nye elever i 2018. 

Pavilloner i to plan

Det samlede lokalebehov bliver på ca. 6.000 m2.  4500 m2 skal rummes i pavilloner, Rigspolitiet indkøber og får bygget op i to plan.

Rigspolitiet har haft rådgivningsopgaven i udbud, og Cowi kommer til at stå for den del. 

- Vi er i øjeblikket i gang med at udarbejde rumprogram og tegninger til en planløsning for projektet, som skal indgå i det efterfølgende udbudsmateriale for pavillonerne, oplyser Jesper Kammersgaard.

Når materialet er klart, sendes produktionen af pavilloner i udbud, og når det er valgt, skal pavillonerne produceres og efterfølgende leveres og opstilles på Ryes Kaserne.

Jesper Kammersgaard forventer, at der holdes licitation over pavillonerne i dette efterår. 

Fredning afgjorde plads

Den hvilende fredning af fælleden er en af årsagerne til, at der skal skaffes plads til den kommende midlertidige politiskole inden for Ryes Kasernes område. Et forslag om at placere den kommende pavillon-skole i et område uden for hegnet kan ikke realiseres, fordi det ifølge fredningsbestemmelserne kun er forsvaret, som må etablere faciliteter på fælleden.

Da retsudvalget og folk fra Rigspolitiet i juni var på besøg på Ryes Kaserne, blev muligheder både inden- og udenfor hegnet præsenteret, men fredningsbestemmelserne er klare. Det er Rigspolitiet, som er bygherre på den midlertidige skole, så selv om det havde været et ønske at opføre skolen udenfor hegnet, kan det ikke lade sig gøre på grund af den hvilende fredning.

Derfor skal pavillonerne have plads indenfor kaserneområdet, og det vil også være her, politieleverne skal dele kantine og idrætsfaciliteter med soldaterne.

Skydebaner klar

Politieleverne skal dele fælledens skydebaner med regimentet. Der er sket en opgradering af skydefaciliteterne, så der er flere baner at skyde på, og allerede i dag benytter politiet skydebanerne til træning.

  • fyens.dk