Uddannelse

Regeringen er i de afsluttende forhandlinger om at samle de forskellige uddannelsestilbud til unge under 25 år, som ikke er klar til en ungdomsuddannelse.

Fredericia: Produktionsskolerne er en del af den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU), som partierne i aftalekredsen lige nu diskuterer, og det ser ud til, at Fredericia kan blive FGU-centrum i fremtiden.

I hvert fald mener Inger Nielsen, næstformand i uddannelsesudvalget, at Fredericia er en oplagt lokation for en FGU-moderinstitution, da der i forvejen tilbydes adskillige forberedende uddannelser i byen.

Hun vil på vegne af uddannelsesudvalget invitere de forskellige ordførere fra partierne til dialogmøde på Fredericia Produktionsskole, og udover en snak om en FGU-moderinstitution, forudser Inger Nielsen også, at parterne skal snakke om fremtiden for Fredericia Produktionsskole.

- Vi har desværre oplevet en tendens til, at unge fravælger produktionsskolerne, og en af de største årsager til den udvikling er Folketingets nedsættelse af ydelsen til eleverne. Den vil vi gerne have hævet igen, siger Inger Nielsen.

Martin Pedersen, forstander for Fredericia Produktionsskole, håber også, at der skabes et økonomisk incitament for de unge i forhold til at tage en forberedende uddannelse.

- Det er skidt for samfundet, hvis unge med sociale udfordringer i højere grad risikerer at komme på overførelsesindkomst, fordi det ikke kan betale sig at tage en uddannelse, mener Martin Pedersen.

I dag er der cirka 15.000 unge under 25 år, der går på en af landets produktionsskoler.

  • fyens.dk