Eksperten: Bliv digital med din udlejer


Eksperten: Bliv digital med din udlejer

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Indtil den 31. december 2017 skulle al kommunikation mellem lejer og udlejer ske på skrift via brev, medmindre man havde aftalt andet i forbindelse med indgåelse af lejekontrakten. At sende breve til hinanden er noget, som vi danskere gør mindre og mindre, og det hænger nok sammen med, at breve i dag sjældent kommer frem, og hvis de kommer frem, så er det ofte med stor forsinkelse.

At skrive brev til sin lejer eller udlejer har tidligere været en bøvlet affære, særligt når der skulle sendes anbefalede breve eller breve med afleveringsattest. Det har været dyrt, gammeldags og ikke mindst upraktisk. Nye regler gør det nu muligt, at udlejer kan kommunikere stort set alle meddelelser ud pr. mail til lejer. Fra den 1. januar 2018 trådte en lovændring i kraft. Den medførte, at udlejer nu kan videregive langt de fleste meddelelser til lejer via mail eller endda Facebook, hvis man som udlejer virkelig ønsker at omfavne den digitale verden.

Tidligere skulle lejer acceptere digital kommunikation ved indgåelsen af lejekontrakten, hvor det skulle skrives ind under lejekontraktens pkt. 11. Dette er nu ikke længere tilfældet. Rent faktisk er udgangspunktet vendt fuldstændigt på hovedet, og alle meddelelser kan nu som udgangspunkt sendes digitalt. Udlejer kan nu f.eks. sende en mail til lejer og gøre opmærksom på kommende renovering af ejendommen, fremvisning, huslejestigning, sende forbrugsregnskaber osv. Hvis udlejer er pålagt en tilbudspligt, kan denne også opfyldes digitalt via mail eller blot ved at indsætte et link til en hjemmeside i en mail, hvor de relevante oplysninger fremgår.

I forbindelse med indflytnings- og fraflytningsrapport (som er et krav) og som tidligere skulle udleveres i et fysisk eksempler, hvor lejer skulle kvittere for modtagelsen, da kan udlejer nu blot sende rapporten på mail, hvorefter lejer blot kan kvittere for modtagelsen og acceptere indholdet. Rapporten skal selvfølgelig stadig sendes til lejer indenfor 14 dage, efter den er udarbejdet, men dette kan altså nu gøres pr. mail. Lovændringen gør det samtidig nemt at dokumentere, at en meddelelse er afsendt sådan, at der ikke kan opstå efterfølgende diskussioner om, hvorvidt udlejer har opfyldt sin meddelelsespligt eller ej.

Men ikke alt kan ske digitalt. Lovgiver har i forbindelse med lovændringen ikke åbnet helt for den digitale kommunikation mellem lejer og udlejer. Der er en række væsentlige begrænsninger for udlejer. Det er derfor ikke alle meddelelser, som udlejer frit kan sende digitalt. Udlejer skal være opmærksom på, at meddelelser til lejer om lejemålets opsigelse ikke med gyldig virkning kan sendes på mail. Det vil sige, at opsigelser stadig skal sendes med posten, præcis som tilfældet også var før 1. januar 2018.

Hvis lejer misligholder sin betaling af leje eller andre ydelser, skal du som udlejer stadig sende dit påkrav om betaling pr. brev. Hvis lejer er fritaget for digital post, så kan udlejer ikke kræve, at kommunikation imellem lejer og udlejer skal ske digitalt. Det er dog lejers ansvar at gøre udlejer opmærksom på, hvis denne er fritaget.

Hvis man er computerforskrækket eller bare generelt er glad for at skrive breve, er det stadig muligt at slippe for digital kommunikation, selv om man ikke er fritaget for digital post. Det følger nemlig af ændringerne til lejeloven, at både udlejer og lejer kan kræve, at meddelelser ikke sendes digitalt via mail eller lignende. Udlejeren eller lejeren kan med en måneds varsel forlange, at den digitale kommunikation ophører.

For lejekontrakter indgået inden 1. januar 2018 (og hvor der ikke står noget om digital kommunikation) kan udlejer med den nye lovændring ikke bare begynde at sende meddelelser pr. mail til lejer. Lovgiver har fastsat en overgangsperiode på et år. Udlejer skal give meddelelse til lejer om, at der fremadrettet vil blive gjort brug af digital kommunikation. Dette skal ske efter den 31. december 2018. Lejer kan derimod frit anvende digital kommunikation efter 1. januar 2019. For lejekontrakter, der er indgået efter 1. januar 2018, er de nye regler udgangspunktet og gældende med det samme.

Lovgiver har med den seneste lovændring pålagt lejer at sikre sig, at udlejer altid har en aktiv og korrekt mailadresse på lejer. Lejer sørger for at meddele udlejer, hvis mailadressen ændres. Såfremt lejer ikke holder udlejer orienteret om sin aktive mail, da vil det efter de nye regler være at betragte som misligholdelse af lejekontrakten. Det er endnu ikke klart, hvilken konsekvens en sådan misligholdelse kan få, men det er formentlig ikke nok til at udlejer kan ophæve lejemålet - trods alt.

Eksperten: Bliv digital med din udlejer

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce