Det blå EU-sygesikringskort


Det blå EU-sygesikringskort

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Her dækker det:

EU-sygesikringkortet dækker i EU og i EØS-landene: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Nordirland, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Bemærk: Kortet dækker ikke i de små europæiske lande Andorra, Monaco og San Moreno eller på Isle of Man og øerne i Den Engelske Kanal - og heller ikke i Tyrkiet, selv om hver fjerde dansker tror det, hvilket en Gouda-undersøgelse fra oktober 2015 viste.

Hvilke rejser og hvor længe:

Kortet dækker under ophold/rejser i op til et år, og det gælder både ved studie- og praktikophold, au pair, ferie- og arbejdsrejser.

Bemærk: Ved studie- og arbejdsophold (udsendt af dansk arbejdsgiver) har det blå kort udstedt i Danmark en kortere gyldighed end fem år.

Det dækkes:

Både akut sygdom og tilskadekomst samt såkaldt "behovsbestemt sygehjælp", for eksempel af kronisk sygdom. Man har ret til nødvendig tandlæge-, læge- og hospitalsbehandling samt medicin efter samme regler og vilkår med eventuel egenbetaling, som gælder for den offentlige sygesikring i det pågældende land. I Spanien er det offentlige sundhedsvæsen gratis, mens det i Frankrig kun er 70 procent af de offentlige takser ved lægebesøg, der dækkes, ligesom man skal betale et fast beløb pr. dag (omkring 18 euro - cirka 135 kroner) ved hospitalsindlæggelse, hvor det er mellem 80 og 100 procent af udgifterne til behandling, der betales af sygesikringen.

Bemærk: Oplysninger om de enkelte landes regler kan ses på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside: stps.dk (under Borgere/ Internationalsygesikring/Det blå EU-sygesikringskort. Eller man kan downloade appen "European Health Insurance Card (EHIC)".

Og bemærk: Der kan være en høj egenbetaling, hvis man ikke viser det blå sygesikringskort.

Tilbagebetaling:

Har du vist det blå kort til læge/hospital og fået en regning, er det sandsynligvis egenbetaling, og den kan ikke refunderes. Har du ikke vist det blå kort eller fået en regning på mere end egenbetalingen, kan du søge om refusion i Styrelsen for Patientsikkerhed, Internatonal Sygesikring. Ansøglingen skal ledsages af originale regninger, kvitteringer og kopier af henvisninger og recepter.

Bemærk: Sagen skal fra styrelsen sendes til det pågældende land, og der kan gå lag tid, før tilbagebetalingen sker.

Det dækkes ikke:

Behandling hos private læger, hospitaler eller klinikker, som ikke er omfattet af landets offentlige sygesikring. Lægeordineret hjemtransport er heller ikke omfattet, og heller ikke hjemtransport ved dødsfald (der er særregler mellem de nordiske lande for hjemtransport).

Det blå kort kan heller ikke benyttes, hvis man tager til udlandet med det formål at få en behandling (der kan eventuelt opnås tilskud efter andre regler).

Bemærk: Man kan ikke få hjælp eller råd hjemmefra fra en alarmcentral. Centralerne drives af forsikringsselskaberne og er for kunder, der har tegnet en rejseforsikring.

Nordiske særregler:

Ved rejser og ophold i Finland, Island, Norge og Sverige er man sikret sygdomsbehandling efter samme regler som med det blå EU-sygesikringskort. Dog accepteres som oftest det gule danske sygesikringskort som dokumentation.

Hjemtransport er også omfattet, men kun hvis en læge vurderer, at det er nødvendigt. Da får man merudgifterne betalt af den myndighed eller hospital, som arrangerer hjemtransorten.

Bemærk: Hvis man undtagelsesvis selv arrangerer en særlig hjemtransport, skal der altid foreligge en skriftlig erklæring fra en læge i opholdslandet om, at der er behov for en dyrere hjemtransport, og det er de lokale myndigheder, som bestemmer, om man kan få merudgifterne refunderet.

Sådan fås det blå kort:

Du man bestille det blå kort digitalt på borger.dk. Det er gratis, og der er normal leveringstid mellem to og tre uger.

Bemærk: Kortet er gyldigt i fem år, og man får ikke besked om, at det er udløbet.

Det gule kort:

Det danske gule sysesikringskort gælder fortsat ved behandling af sygdom og ulykker samt hjemrejse under rejser i Grønland og på Færøene.

Bemærk: I de nordiske lande accepteres det gule kort som oftest som dokumentation for, at man er sygesikret i Danmark.

Det blå EU-sygesikringskort

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce