Det er ikke bevarelse af miljøet til vores efterkommere, el-togdrift i Jylland, badevandets dårlige kvalitet, strejkerne, overfiskeriet, privathospitalernes erodering af det offentlige sundhedsvæsen, landbrugsstøtte eller de nedslidte skoler, der er det hotteste emne i Danmark. Den plads går til ... tørklæderne, igen.