STRAF: Drab, der sker som hævn, skal begås øjeblikkeligt, ellers bliver det takseret som overlagt mord
Selv om trangen til hævn kan være både stærk og berettiget, får man ingen rabat, når hævnakten skal bedømmes i en retssal.

Det mener to ud af tre jurister, som Stiftstidende har talt med på baggrund af drabet i Middelfart sidste weekend.

På et kræmmermarked ved Den gamle Lillebæltsbro blev en 63-årig mand ifølge politiet dræbt af to mænd, fordi han angiveligt havde forgrebet sig seksuelt på den ene gerningsmands datter.

De to mænd, der er varetægtsfængslede i sagen, nægter sig skyldige i drabet, men erkender, at de var meget vrede på den 63-årige, der blandt andet skulle have sagt til faderen:

"Jeg skal nok få fat i hende, du kan ikke passe på hende hele tiden".

Varsomme domstole

- Jeg tror, domstolene vil være særdeles varsomme med at nedsætte straffen, hvis motivet er hævn. Man vil meget nødig åbne for accept af hævndrab i Danmark, siger juraprofessor Gorm Tofte-gaard Nielsen.

Han peger dog på, at de nævninge, der skal dømme i en eventuel retssag, kan have et anderledes syn på sagen.

- Der findes ingen lovregler på området, og menigmands bedømmelse kan godt tænkes at være betydeligt mildere end dommernes, siger Gorm Toftegaard Nielsen, der selv har været anklager og ført sager i danske retssale.

I en nævningesag vejer nævningenes mening lige så tungt som de juridiske dommeres, når der skal udmåles en straf.

Og der er en tradition for at give kortere straf i sager, hvor motivet er selvforsvar, i sager hvor gerningsmanden har levet i et stærkt undertrykkende forhold til offeret for eksempel i et voldeligt ægteskab, eller hvis gerningsmanden har handlet i affekt straks efter, at forbrydelsen mod ham eller hans nærmeste er begået.

- Men et planlagt drab falder ikke ind under disse kategorier, mener Gorm Tofte-gaard Nielsen, som støttes af lektor Beth Grothe Nielsen, som har skrevet en bog om ofres retsstilling.

- Sådan som jeg ser det, er der tale om rene og skære drab. Der er ingen formildende omstændigheder i den sag, siger hun.

Forståelig reaktion

Men den bedømmelse er juraprofessor Ole Fenger ikke enig i.

- Jeg er meget spændt på udfaldet af denne sag. Man kan sige, det er vildt overdrevet at dræbe en mand, som har befamlet ens datter. Men jeg synes, reaktionen er både naturlig og forståelig, og at der er formildende omstændigheder, siger Ole Fenger, som har skrevet flere bøger om hævndrab og blodfejder.
  • fyens.dk