Et lille bitte skridt Arbejdsmarkedsforsker tvivler på effekten af nye jobcentre


Et lille bitte skridt Arbejdsmarkedsforsker tvivler på effekten af nye jobcentre

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

De kommunale jobcentre har intet med et enstrenget system at gøre. Det er et skridt i den rigtige retning, men et lille bitte skridt, som ikke vil få synderlig betydning.

Sådan lyder vurderingen fra en af landets førende arbejdsmarkedsforskere Niels Westergård-Nielsen, der er professor ved Handelshøjskolen i Århus. Han ser bestemt ikke beskæftigelsesområdet som vinder af strukturforhandlingerne.

- Reformen er en kommunalreform, og beskæftigelsesindsatsen er et middel til at få reformen til at glide ned, siger han.

Fra begyndelsen af strukturforhandlingerne har beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen promoveret et mere simpelt system, når det handler om at få arbejdsløse danskere tilbage i job. I stedet for, at kommuner tager sig af kontanthjælpsmodtagerne, og Arbejdsformidlingen håndterer folk på dagpenge, skal kompetencerne samles i jobcentre landet over. Det giver en indgang til beskæftigelsessystemet for både ledige og virksomheder, ifølge en tilfreds minister.

- Men det er jo ikke et enstrenget system. Man har overført visse dele til de her jobcentre, men jeg tror ikke, det vil betyde ret meget, siger Niels Westergård-Nielsen.

- Til gengæld vil det koste en masse nye bygninger, når kontorerne skal lægges sammen, og give administrativt bøvl og besvær, siger han.

Kontorfællesskaber

Han beskriver jobcentrene som kontorfællesskaber og begrunder det med, at ansvaret, lovgivningen og pengekasserne også fremover vil være splittet op i et kommunalt og statsligt system, selv om medarbejderne sidder side om side.

10 af de kommende jobcentre skal køre som pilotprojekter, hvor staten overdrager beskæftigelsesindsatsen for dagpengemodtagerne til kommunerne.

- Her prøver man i det mindste at samle tingene, og det er vel også den model, man på sigt arbejder hen imod, vurderer Niels Westergård-Nielsen.

Til gengæld har det slet ikke været på tale at inddrage a-kasserne i det nye system. Det på trods af, at erfaringer fra især England viser, at indsatsen bliver mere effektiv, hvis tingene følges ad.

- Så snart der er forskellige kontorer, bliver systemet elastisk. Man kan spille på uenigheder og fortolkninger. Men i Danmark piller man ikke ved fagforeningernes fundament, siger Niels Westergård-Nielsen.

LO og DA svækket

Han står langt fra alene som kritiker af den fremtidige beskæftigelsesindsats, men ordlyden er noget anderledes, når den kommer fra arbejdsmarkedets parter.

LO og DA er modstandere af hensigten om at samle beskæftigelsesindsatsen i kommunerne. Organisationerne frygter, at kommunerne vil fokusere på deres egne borgere og således undlade at tilbyde et job til en ledig i nabokommunen, selv om vedkommende er den bedst egnede.

Niels Westergård-Nielsen er uenig:

- Arbejdsmarkedets parter får mindre indflydelse fremover, så for dem er der ikke så meget ved sukkermaden fremover, siger Niels Westergård-Nielsen og understreger, at langt de fleste danskere finder arbejde uden om formidlingssystemet.

Kulturel effekt

ArbejdsmarkedsCenter Nordøst i Odense er et af de pilotprojekter, der allerede eksperimenterer med sammenlægning. Tilsvarende forsøg kører blandt andet i Greve og Århus.

Fra pilotprojekterne går meldinger på, at den administrative byrde er stor på grund af de forskellige regelsæt, men alle er enige om, at samarbejdet er en gevinst.

- Man kan hjælpe hinanden lidt, og der er mere fokus på at skabe job. Jeg vil slet ikke udelukke at den kulturelle forskel har en effekt, men det er et lille skridt. Der er ingen store effektivitetsændringer i det her, siger Niels Westergård-Nielsen.

Et lille bitte skridt Arbejdsmarkedsforsker tvivler på effekten af nye jobcentre

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce