SF og Enhedslisten i regionen er bekymrede for kvaliteten af ambulancekørslen og for arbejdsvilkårene

SF's Karsten Hønge og Enhedslistens Vibeke Syppli Enrum er bekymrede over, at regionsrådet har vægtet økonomi over kvalitet i det udbud, der betød, at hollandske Bios nu overtager ambulancekørslen fra Falck i store dele af region Syddanmark.

Vibeke Enrum siger:

- Når man kan gøre det 70 millioner kroner billigere end Falck, er der ikke mange kilder at finde de penge i. Det kan være på de ansattes løn- og arbejdsvilkår, det kan være på mindre profit eller ved at undlade at beta- le skat. Vores erfaring er, at det i disse tider typisk er de ansatte, der må betale prisen, og det bekymrer os, siger hun.

Der er også den mulighed, at Falck har tjent for godt?

- Ja, og vi er da heller ikke elskere af Falck. Vi ville hellere have offentlig ambulancekørsel, siger hun.

Vi er inde ved kernen

Karsten Hønge definerer sig selv som skeptisk.

- Jeg kan ikke rigtig være imod det, for de bud der er kommet, ligger i forlængelse af det udbudsmateriale, regionen har sendt ud. Men for mig er det ikke nok, at Bios stiller en bankgaranti. Det her er en kæmpeopgave, og det er firma, der ikke tidligere har arbejdet udenfor Hollands grænser. De skal levere en overbevisende oversigt over, hvor robuste de er kapitalmæssigt, og de skal overbevise os om, at det her er en opgave, de kan løfte. Det er noget, vi skal følge meget tæt, siger Karsten Høn- ge.

Han pointerer også, at ambulancekørsel er en serviceydelse, der er helt inde i kernen af, hvad der gør mennesker trygge.

- Når man går ind og bliver så meget billigere på et område, der i alt væsentlighed har udgifter til personale, så er der grund til skepsis. Har de tænkt sig at klemme de ansatte - det var jo ikke meningen. Det kan ikke nytte noget, at vi sætter ting i udbud, og så kommer der et firma fra udlandet og forringer arbejdsvilkårene. Det vil vi i hvert fald ikke være med til, siger han.

  • Journalist portræt

    Af:

    Journalist på lokalredaktionen i Faaborg med særligt fokus på børne- og undervisningsområdet, samt hvad der rør sig i det lokale erhvervsliv.