For 10 uger siden blev 77-årige Ove Sørensen opereret for grå stær. Der kunne gå to til tre dage, inden synet blev normalt, sagde øjenlægen på den private klinik. Men Ove Sørensen kan stadig ikke se - og problemet er, at han blev opereret på begge øjne samtidig
Da Ove Sørensen gik ind og lagde sig på briksen på Privathospitalet Mariahjemmet, var han seende. Da han en halv time efter gik ud igen, kunne han ikke se en klap.

Det er i sig selv ikke så usædvanligt, at synet kortvarigt sløres, når man bliver opereret for øjensygdommen grå stær. Men i dag er det præcis ni uger siden, Ove Sørensen blev opereret, og han kan stadig ikke se.

Sagen

Ove Sørensen har klaget over Privathospitalet Mariahjemmet hos Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, men en afgørelse kan have lange udsigter.

Nævnet skal først have Embedslægen til at indhente oplysninger fra de implicered og beskrive hændelsesforløbet.

Derefter behandler sagkyndige konsulenter sagen, og jurister kommer med et forslag til en afgørelse, inden nævnet træffer den endelig afgørelse.

Sanktionsmulighederne er at udtale en almindelig eller en skærpet kritik.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er 15 måneder.

Erstatningssager kører sideløbende i patientforsikringssystemet.

Sundhedsstyrelsen kan i grove tilfælde sætte en læge under skærpet overvågning og i sidste ende fratage autorisationen.

Kilde: Sundhedsvæsenets patientklagenævn

Han er i dag overbevist om, at kirurgen ikke passede sit arbejde ordentligt den søndag for ni uger siden.

- Det er sjusk, og det er manglende omhyggelighed fra privatklinikkens side. Hvis jeg ikke får mit syn tilbage, så har de ødelagt resten af mit liv på en halv time, siger den 77-årige Ove Sørensen, der bor i Faldsled.

Skruer vi tiden 10 uger tilbage, så var han en mand, man ofte kunne finde på golfbanen. Man kunne se ham svinge sin driver, og sende den lille hvide kugle af sted i retning mod greenen. Man kunne se ham spejde efter den de 100 meter, øjnene kunne følge med. De sidste meter kunne han ikke se mere på grund af grå stær.

Grå stær

Grå stær er en tilstand, hvor der kommer uklarheder (ridser) i den naturlige linse, som ligger lige bag øjets pupil. Linsens funktion er at samle lyset, der kommer ind i øjet, så det danner et billede på nethinden. Uklarheder i linsen betyder, at dette billede bliver mere og mere sløret.

Grå stær begynder oftest i 60- 70-års alderen, men ses i alle aldre.

Den eneste effektive behandling er en operation, hvor den uklare linse fjernes og erstattes med en klar linse lavet af et plastmateriale.

Grå stær opereres sædvanligvis med ultralyd. I yderkanten af hornhinden foretages et snit på tre til fire millimeter. Den uklare linse fjernes med ultralyd, og der implanteres en foldbar, kunstig linse gennem den lille åbning. Linsen folder sig ud inde i øjet. Såret er i de fleste tilfælde selvlukkende.

Grå stær-operatonen er blevet et meget rutinepræget indgreb, og der blev i 2004 foretaget næsten 28.000 operationer på offentlige sygehuse plus et ukendt antal på private klinikker.

Operationen anses i dag for at have en meget lav risiko, og langt de fleste kan forvente, at synet bliver bedre efter operationen.

Kilder: OUH, landspatientregistret og privathospitalers hjemmesider

Man kunne også se Ove Sørensen sidde fordybet i en af de mange biografier, han kaster sig glubende over. Man kunne se ham ordne have, køre bil og i det hele taget have et almindeligt liv.

- Jeg kørte også bil og fik fartbøder som ganske normale mennesker, siger Ove Sørensen.

- Og jeg slog græsset mod min vilje, tilføjer han.

Men bag hans humor gemmer sig en stor fortvivlelse. En fortvivlelse, han ikke kunne have forestillet sig, da han var hos optikeren for at få sig et par nye briller. Der var ikke meget dramatik over, at optikeren sendte ham videre til den lokale øjenlæge. Og hos øjenlægen var der heller ikke noget, der tydede på fare og ødelagt syn.

- Han sagde, at jeg havde noget grå stær, som jeg skulle få ordnet en gang, når det passede mig. Så det ikke blev værre, siger Ove Sørensen.

Selv om synet stadig fungerede, viste øjenlægens undersøgelse, at Ove Sørensens inderste hornhindelag var særlig følsomt og derfor skulle opereres med en speciel teknik. Derfor foretog han ikke selv indgrebet, men henviste Ove Sørensen til Odense Universitetshospital, der imidlertid ikke kunne leve op til ventelistegarantien.

- Jeg tænkte, at jeg lige så godt kunne benytte mig af garantien, og så blev jeg visiteret videre til Mariahjemmet i Odense, der kunne tilbyde den særlige operationsteknik.

Herefter gik det ret stærkt.

Ove Sørensen skulle forundersøges på Marihjemmet den 4. juni, opereres den 17. juni og kontrolleres den 18. juni.

I brevet fra privathospitalet hed det også, at begge øjne skulle opereres for grå stær, og det studsede Ove Sørensens kone Lis over.

- Jeg ringede til klinikken, fordi vi aldrig havde hørt om nogen, der fik opereret begge øjne på én gang. Jeg undrede mig også over, at operationen lå om søndagen, så jeg ville høre, om de havde skrevet den forkerte dato på, siger Lis Sørensen.

Men fra Mariahjemmet lød det, at den svenske kirurg arbejdede hos dem i weekenden, så datoen var god nok. Og det var også normal procedure at operere to øjne på én gang.

- Vi laver mange dobbelte operationer, og det giver ingen problemer, sagde de på klinikken, husker Lis Sørensen.

Parret blev stillet i udsigt, at Ove Sørensen ville se igen inden for to til tre dage, og at han godt måtte både læse og se fjernsyn efter operationen.

Første skridt var forundersøgelsen, hvor tempoet var ved at tage pusten far Ove Sørensen:

- Det tog to minutter for lægen at konkludere, at jeg havde grå stær og var klar til operationen. Jeg undrede mig over, at det gik så hurtigt, siger han.

Også på operationsdagen havde han og Lis samme fornemmelse af, at det gik meget stærkt. Ove Sørensen var lidt nervøs og spurgte sygeplejersken ved skranken, om det ikke var en farlig operation, han skulle have foretaget, og om det ikke gik rigeligt stærkt.

- Det afviste hun. I går ordnede vi 25 øjne, sagde hun til mig, siger Ove Sørensen.

Patienterne fløj ind og ud af klinikken, hvor den svenske øjenkirurg var i gang, og snart var det Ove Sørensens tur.

- Han dryppede bedøvelse i øjet, og så gik han i gang med først det ene og så det andet øje. Det første øje gjorde lidt ondt, og han spurgte, om jeg kunne klare mere, for så kunne vi tage det andet øje. Det kunne jeg. Det tog sammenlagt en halv time, fra jeg gik ind ad døren, til jeg blev fulgt ud, uden at kunne se noget, siger Ove Sørensen.

Næste dag kørte konen ham til kontrol på Mariahjemmet, og endnu en gang blev parret chokeret over den øjenlæge, de skulle mødes med.

- Hun undersøgte mig hurtigt og konstaterede, at operationen var vellykket. "Jamen jeg kan ikke se noget", indvendte jeg, fortæller Ove Sørensen.

Men det problem mente lægen kunne klares, hvis Ove Sørensen dryppede øjnene to gange ekstra om dagen.

Men synet kom ikke igen, og panikken begyndte at indfinde sig i hjemmet i Faldsled. Efter en uge, skulle Ove Sørensen til kontrol hos sin egen øjenlæge, der kunne konstatere, at det manglende syn skyldtes hævelser i hornhinden - såkaldte ødemer - på begge øjne.

- Han kunne ikke sige, om jeg får synet igen og hvornår, men han sørgede for, at jeg fik en hurtig tid samme dag på Odense Universitets Hospital, siger Ove Sørensen.

Her konstaterede de også ødemer - hævelser - i hornhinderne. Der var ikke andet at gøre end at dryppe øjenene og håbe på det bedste.

De læger, der havde undersøgt ham og opereret ham på Mariahjemmet, kunne de ikke få fat på.

- Vi fik kun en telefonsvarer, der sagde, at klinikken havde lukket hele juli måned. Man er ikke vant til, at et sygehus bare lukker, siger Lis Sørensen.

Den aktive Ove Sørensen, der er tidligere direktør og virksomhedsejer, er for tiden reduceret til en, der skal have hjælp.

- Jeg kender heldigvis huset så godt, at jeg kan bevæge mig rundt, men der er mange ting, der er svære. Når jeg spiser, kan jeg ikke se, hvad der er på tallerkenen, og jeg ved ikke, om jeg får noget på gaflen, når jeg stikker den i. Jeg må have min kone til at ringe op for mig, for jeg kan ikke se tallene på telefonen. Og jeg går ikke ud uden en stok.

Både Lis og Ove Sørensen er optimister, men ind imellem kniber det, og så kan sortsynet tage over:

- Jeg kan jo hverken læse eller se fjernsyn. Jeg kan bare sidde i hjørnet og høre radio, siger han.

Lis Sørensen støtter og forsøger at bevare optimismen.

- Men nogle gange er det svært, og der er da også blevet grædt, siger hun.

Der er sket små fremskridt, som parret bider sig fast i. Hver dag går Ove Sørensen ud i haven med sin stok for at se, om synet skulle være blevet bare lidt bedre.

- Jeg har nogle fixpunkter. Jeg prøver, om jeg kan se skorstenen, og om jeg kan se naboens hus.

Det kan han ikke. Men han kan se konturer. For eksempel af en person, der sidder eller står over for ham. Han kunne også skimte det største cirka tyve centimeter høje bogstav på øjenlægens tavle ved sidste kontrolbesøg.

- Det føles, som om jeg ser alt gennem en materet hvid glasrude. Det er meget sløret, siger han.

Lis Sørensen og parrets datter, Anne Mette, har haft et møde med øjenlægen fra Mariahjemmet, men familien er ikke tilfreds med forløbet.

- Vi ville først og fremmest have, at hun skulle holde op med at operere to øjne på en gang, hvilket vi synes er uforsvarligt. Det afviste hun, siger Lis Sørensen.

Men hverken Mariahjemet eller de andre øjenlæger, der har haft med Ove Sørensen at gøre, har helt slukket håbet for Ove Sørensen. Der er stadig en mulighed for, at han kommer til at se igen, selv om det kan have lange udsigter - op til et halvt år. Sker det ikke, så venter der sandsynligvis en ny stor operation - en hornhindetransplantation.
  • Fyens Stiftstidende

Mere om emnet

Se alle
Mistede synet efter operation

Mistede synet efter operation

Sygehus: Komplikationer kan ikke undgås