90 Inger Marie Svarer Jensen, De Gamles Hjem, Ærøskøbing, fylder 90 år i dag.

Inger Marie Svarer Jensen blev født i Ærøskøbing men kom som lille med forældrene til Vordingborg, hvor hendes far en tid sejlede med færgerne, hvor der nu er bro. Senere flyttede hun tilbage til Ærø, lærte husholdning hos baronesse von Plessen i København og siden tilskæring og dameskrædderi, som hun arbejdede med også efter at være flyttet hjem til Ærøskøbing.

Efter giftermål med Jens Peter Jensen boede hun som landmandskone først på "Gadekær", siden "Rubjerggård" i Bregninge. Hendes glæde ved musik er bl.a. kommet til udtryk ved flere års arbejde som organist i Søby og Bregninge kirker. Her var hendes mand kirkesanger, men for 12 år siden blev hun alene.