85 Else Smedegaard Pedersen, Solskrænten 15, Tullebølle, fylder 85 år fredag. Else S. Pedersen, der stammer fra Stoense Udflytter, tjente som ung på Søvertorp og Børregården og kom siden på husholdningsskole i Skårup. Efter en tid i Rudkøbing drev hun sammen med sin mand, Thorvald Pedersen, fra 1949 i over 30 år bageri med tilhørende lille café i Lohals. Da butikken lukkede, havde hun i en periode udlejning af værelser til turister, og en overgang havde hun arbejde på det lokale posthus.