60 Personlig plejer Else Jensen, Højeløkkevej 2, Tommerup, fylder 60 år i dag.