60 Jørn Rasmussen, Lindvedparken 109, Odense S, fylder 60 år onsdag.