80 Fhv. højskoleforstander Jørgen Rostbøll, Færgegårdsvej 2, Vindinge, Tåsinge, fylder 80 år i morgen. Jørgen Rostbøll er født og opvokset i Århus. Efter realeksamen blev han udlært på revisionskontor - og er merkonom i regnskabsvæsen. Efter værnepligten tog han uddannelsen som reserveofficer og tog derefter studentereksamen på Forsvarets gymnasium. Han tegnede rådighedskontrakt som reserveofficer, og blev i reserven til han som major faldt for aldersgrænsen som 60-årig.

Han er tildelt Fortjensttegnet for god tjeneste i forsvarets reserve. Efter studentereksamen skiftede han spor, idet han tog lærereksamen for at blive højskolelærer. Han har været lærer på Danebod Højskole og på Gymnastikhøjskolen ved Viborg. Derefter var han i 3 år forstander på Internationalt Studentercenter Hald ved Viborg. Herefter blev han forstander på Gartnerhøjskolen Søhus ved Odense, hvor han var i 22 år. Pensionisttilværelsen nyder han nu sammen med sin kone, Bente, i Vindeby ved Svendborg Sund.