70 Jonna Jespersen, Stoensevej 48, Stoense, fylder 70 år i dag.

Jonna Jespersen gør en god indsats som formand for Nordlangelands Lokalhistoriske Forening og har en stor del af æren for det lokalhistoriske arkiv i Stoense gamle skole.