60 Ekspeditionssekretær ved Middelfart Kommune, Margit Møller Thomsen, Ved Fyret 17, Strib, fylder 60 år i dag.