95 Edith Hermansen, Marstal Ældrecenter fylder 95 år i dag.

Edith Hermansen flyttede som 18-årig fra Marstal, men vendte tilbage til fødebyen efter pensioneringen.