40 Skolelærer Bernt Nicolaysen, Stenløkken 3 , Otterup fylder 40 år lørdag.