Fødselsdag 80
Mange danskere husker sikkert stadig Arne Bugges stemme. I 42 år var det nemlig ofte domprovsten, der stod for den radiotransmitterede morgenandagt i Københavns Domkirke. Her var han ansat gennem hele sit lange præsteliv, indtil han gik på pension i 1998.

I dag fylder Arne Bugge 80 år.

Han blev teologisk kandidat fra Københavns Universitet i 1955. Året efter blev han ansat som kaldskapellan ved Københavns Domkirke. I 1979 blev han provst for Vor Frue Provsti og domprovst i Københavns Stift.

Sideløbende har Arne Bugge også fået tid til at undervise på Zahles Seminarium og på Pastoralseminariet samt været censor ved Københavns Universitet.

I studietiden fordybede han sig i den russisk-ortodokse kirke og lærte sig russisk.

Arne Bugge har undervist teologistuderende i den russisk-ortodokse kirke og skrevet flere bøger om både den russisk-ortodokse kirke og andre kirkesamfund. I 1988 viste den russisk-ortodokse kirke sin anerkendelse af Arne Bugges indsats ved at give ham fyrst Vladimirs Gyldne Stjerne, som er kirkens fornemste orden.

Fødselaren har blandt andet også været formand for Alban- og Sergijsamfundet, medlem af Det Mellemkirkelige Råd og virket som formand for Københavns Drengekor.