Fødselsdag 85
Tidligere seminarielektor og borgmester Harris Troensegaard, Kamillevej 1, Vindeby på Tåsinge, der fylder 85 år lørdag, kan i sit otium se tilbage på et langt, travlt liv med en næsten utrolig palette af hver især krævende engagementer. Dem tænker han ofte og gerne tilbage på og glæder sig over de gode resultater, der oftest blev ud af anstrengelserne.

Harris Troensegaard blev født i Kragenæs på Lolland, men hans efternavn knytter sig til den Troense-gård, der i 1750 blev udstykket til Troenses berømte Grønnegade med de maleriske, stråtækte bindingsværkshuse, det ene mere velholdt end det andet. Hans farfar drev i mange år værft i Bregninge Skov.

Harris Troensegaard tog i de unge år lærereksamen fra det nu lukningsdømte Skårup Seminarium og var i kort tid lærer i Slagelse og Vordingborg, inden han i 1958 tiltrådte 27 års lærer- og lektorgerning ved Hjørring Seminarium. I de aktive år skrev han flere lærebøger i engelsk, samfundslære og om gruppearbejdets pædagogik. Han har også produceret radio- og tv-udsendelser om pædagogiske emner.

På den politiske front har han været ivrig forkæmper for Det Konservative Folkeparti, og i 1962 blev han byrådsmedlem i Hjørring, hvor han var borgmester 1966-1974. I de mere private cirker kendes Troensegaard for sin energiske kamp mod rygning på offentlige steder. Han har været både lokal- og i 10 år også landsformand for "Røgfrit Miljø" og har såvel på papiret som oratorisk agiteret mod røgtyranni på steder, hvor det kan genere og være til fare for andre, for eksempel i offentlige lokaler og mødefaciliteter. At hans arbejde i dén grad kom til at bære frugt, er en af hans store glæder - ligeledes interesseorganisationens udnævnelse af ham som foreningens første æresmedlem.

I mange år var han også formand for Foreningen af Bygnings- og Landskabskultur på Sydfyn og har således værnet om mange smukke sydfynske huse og by-miljøer.

Svendborg Yacht Charter, Foreningen Danske Vindkraftværker, Atlantsammenslutningen, Internationalt Uddannelsescenter i Svendborg, Det særlige Bygningssyn og FOF er derudover bare et lille udsnit af Troensegaards mange øvrige og bredt orienterede arbejdsfelter gennem årene.

Sund livsstil har for ham personligt ikke bare knyttet sig til felttog mod tobaksrygning på offentlige steder. Højt op i årene har han haft stor glæde af både vandreture, gymnastik og badminton. De åndelige værdier dyrkes både gennem kunst- og teaterbesøg, litteraturen og ved et årelangt filosofi-studium ved universitetet i Odense. Her sluttede studierne med den imponerende hovedopgave "Tro og viden gennem 800 år".
  • Fyens Stiftstidende