Fødselsdag 70
Manfred Madsen, Vesterballe 33, Horne ved Faaborg, fylder 70 år fredag.

Manfred Madsen, der stammer fra Ollerup Kohave, levede en meget omtumlet ungdom, hvor han flakkede rundt i landet og tog alt forefaldende arbejde. Gennem tiden nåede han at være sømand, hjemmeslagter og herregårdsbisse.

Det var som en løsarbejdende herregårdsbisse at han i 1959 kom til Horne, hvor han en overgang arbejdede på markerne ved Hvedholm Gods, og senere fik han fast arbejde på godsets stalde. Det betød samtidig, at han opgav rakkerlivet og bosatte sig på egnen.

Manfred Madsen har haft mange forskellige jobs på egnen, men den længste ansættelse var ved Faaborg El-forsyning, hvor han var i 25 år.

Hans store interesse er kartoffeldyrkning, og i 2002 blev han genstand for stor mediebevågenhed, da han som den første kartoffelavler i Danmark, allerede den 9. januar kunne tilbyde nye kartofler. De var godt nok avlet indendørs, men alligevel blev han hædret af Kartoffelavlerlavet.

Hans handicappede søn på 35 år, som han bor alene sammen med, er til stor hjælp i hverdagen, og de hygger sig med at passe den store have i fællesskab. (hol)