Fødselsdag 80
Lægen, professor Erik Holst, Frankrig, fylder 80 år tirsdag.

Erik Holst tog sin embedseksamen i 1956 og specialiserede sig senere i samfundsmedicin, og professoratet var i social medicin ved Københavns Universitet.

Han var blandt de første danske læger, der aktivt arbejdede for torturofre, og samtidig var han særdeles flittig i lægestandens organisationer, mest notabelt som formand for Den almindelige Danske Lægeforening i 1980’erne.

Han har desuden deltaget i omfattende internationalt arbejde, især for menneskerettigheder og torturofre. Erik Holst er i sit otium bosat i de smukke franske Jurabjerge på grænsen til Schweiz.