Dommer med sans for kultur og natur

Julius Paulsen fotograferet på jernbanemuseet i Odense.
Foto: Birgitte Carol Heiberg

Dommer med sans for kultur og natur

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

90 år: Pensioneret dommer Julius Paulsen, Øksenbjergvej 42, Svendborg, der fylder 90 år lørdag, nåede næsten 20 års dommergerning ved den daværende Svendborg Herredsret, inden han i 1988 gik på pension.

I forbindelse med dommerembedernes omstrukturering kort efter indgik herredsretten og Svendborg Byret i nydannelsen Retten i Svendborg.

Med fornøden myndighed bestred Julius Paulsen på bedste måde embedet og forenede i sin gerning administration og fortolkning af lovens bogstav med betydelig menneskelig forståelse for de skæbner, der passerede gennem retssalen.

Mange husker her hans personlige bemærkninger, når han efter domsafsigelser i jævnt og let forståeligt dansk forklarede om baggrunden for dommens udfald og konsekvenser, supplerende med velmente råd og vejledninger til de dømte.

Julius Paulsen, der er født på Als, blev student fra Sønderborg Statsskole og tog i 1944 juridisk embedseksamen fra Københavns Universitet. Han blev ansat i Justitsministeriet og var blandt andet ministersekretær for den navnkundige K. K. Steincke. I 1960 udnævntes han til dommer i Københavns Byret og kom så i 1969 til Svendborg.

Livet igennem har Julius Paulsen haft en bred vifte af kulturelle og samfundsbetonede interesser. For at kunne følge med i tidens udvikling, læser han stadig daglig tre aviser. Han er stor elsker af teater, opera og klassisk musik og var i sin tid medstifter af Operaens Venner på Fyn.

Han har også arrangeret flere rejser til opera-forestillinger rundt om i Europa.

Jernbaneklubben

Den historiske interesse er usvækket, både når det gælder sønderjyske anliggender, danmarkshistorie i øvrigt og historiens gang verden over. En særlig form for nostalgi har givet sig udslag i mange års interesse for aktiviteterne i Dansk Jernbaneklub, der driver veteranjernbaner.

Med så stor interesse for det, der var engang, kunne ingen bedre end han komme på tale, da Svendborg og Omegns Museum i slutningen af 1970'erne skulle vælge ny formand - han bestred også denne post fortrinligt, til han trak sig tilbage som 80-årig. Julius Paulsen har også været formand for Museumsrådet for Fyns Amt, for husdyrvoldgiftsretten for Fyns Amt og i bestyrelsen for Den Danske Dommerforening.

Stor naturven

Kærligheden til og respekten for den danske naturs værdier var udpræget i de mange år, Julius Paulsen fra 1969 var aktiv og indsigtsfuld formand for Fredningsnævnet for Fyns Amts sydlige Fredningskreds.

Ligesom i retssalen engagerede han sig stærkt, besøgte stederne og lod alle synspunkter komme til udtryk, før der på bredest mulig baggrund blev truffet fredningsmæssige afgørelser i det smukke sydfynske landskab, han er en stor beundrer af.

Det kom blandt andet til udtryk, da han som nævnsformand var med ved fredningssagerne omkring Holckenhavn Fjord, Monnet på Tåsinge, arealerne ved Nørresø og Brændegård Sø - hver især noget af Fyns smukkeste og mest sårbare natur, der nu er reddet for eftertiden.

Dommer med sans for kultur og natur

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce