på pilgrimsvandring

Fødselsdag 75
Tidligere frimenighedspræst Kjeld Burgby, Poppelvænget 86, Vindeby, Tåsinge, der fylder 75 år tirsdag, kan i sit aktive otium se tilbage på mange års travl præstegerning, både på Amager og på Tåsinge, hvor han først var præst i Bregninge sogn, senere for Tåsinge Frimenighed, der nu hedder Sydfyns Frimenighed.

Præste-årene på Tåsinge blev både interessante og lærerige, men ikke uproblematiske - faktisk endte de efter kraftige uoverensstemmelser med menighedsrådet i 1991 med afskedigelse fra embedet ved Bregninge Kirke.

Midt i stridighederne med gensidige påstande og beskyldninger kunne Kjeld Burgby glæde sig over opbakning og støtte fra en stor del af menigheden, der dannede Tåsinge Frimenighed og med ham som deres præst lige indtil hans pensionering for få år siden.

Kjeld Burgby blev født i Tårnborg på Amager, hvor han blev udlært som farvehandler. Det var dog ikke i dén branche, hans tilværelse skulle komme til at udvikle sig så farverigt, som tilfældet blev.

Faktisk har Kjeld Burgby nemlig flere gange i sit livsløb valgt at skifte kurs.

Håndværkersønnen gik ud af skolen med mellemskoleeksamen, og da han efter farvehandler-uddannelsen kom til militæret, meldte læselysten sig igen. Han tog realeksamen og fortsatte handelsvejen til en HA-eksamen. Den banede vejen for et job i Handelsministeriet, hvor han arbejdede i en halv snes år, blandt andet som rådgivende konsulent.

Samtidig tog Kjeld Burgby studentereksamen og læste siden til teolog for så i 1975 at blive ordineret som præst. Første embede havde han frem til 1979 i Harreskov/Værløse, mens han samtidig var aktiv i Kirkens Korshær.

I 1979 kom han så til præsteembedet i Bregninge på Tåsinge, hvor han fik en stor og tilfreds menighed - men samtidig hurtigt gerådede i konflikt med menighedsrådet.

Han blev blandt andet kritiseret for gudstjenesters noget specielle form, og da problemerne trods langvarige mæglingsforsøg og underskriftindsamling til støtte for præsten viste sig uløselige, endte stridighederne i 1991 med en fyreseddel - og kort efter med dannelsen af en frimenighed med ham som præst.

Alt det er nu historie, og Kjeld Burgby har et godt otium uden at føle egenskyld for dét, der skete dengang. Han er stadig en mand med smittende humør, imødekommenhed og med stort socialt engagement. Forsvaret spiller stadig en vis rolle i hans tilværelse. Burgby har været feltpræst på Cypern og i flere år aktiv i det lokale hjemmeværn.

For et par år siden havde han efter lange træningsture på Tåsinge, på Amager og i Sverige stor glæde af at virkeliggøre en gammel drøm: En seks uger og 800 kilometer lang pilgrims-fodtur til disciplen Jakobs grav i Santiago de Compostela i Nordspanien. Han mindes med glæde den fysisk noget anstrengende men mentalt store oplevelse med mulighed for sjælelig ro, eftertænksomhed og fordybelse.
  • Fyens Stiftstidende