Pensioneret lektor Thorkild A. Nielsen, Skårupøre Strandvej 104, Svendborg, fylder 80 år onsdag.

Thorkild A. Nielsen er også langt uden for det sydfynske område kendt som en af Danmarks store naturvenner, og han deler gerne til sine medmennesker ud af sin begejstring over dyr og blomster, årstidernes veksel og daglige indtryk fra ture ved strand, i mark og i skov.

I mange år har han forenet sin egen interesse i temaet med sit arbejde, nemlig som underviser af børn og unge. Hans lærebøger er stadig blandt de mest anvendte herhjemme.

Thorkild A. Nielsen stod for en del år siden fadder til en modernisering og fornyelse af biologiundervisningen, da der i 1969 blev udgivet en ny vejledning for biologi. Han var i 1971 blandt initiativtagerne til dannelse af Biologiforbundet, en sammenslutning af danske biologer og biologilærere.

Som ung blev han læreruddannet på Skårup Seminarium. Det var i 1950, og kort efter blev han lærer i Ryslinge, siden en kort overgang i København, derefter ved øvelsesskolen i Skårup.

I 1966 kom han til Nr. Nissum Seminarium.

I alle årene kæmpede han for naturen og en bæredygtig udvikling. Hans levende undervisning "smittede af" på hundredevis af lærere, der imponeredes over hans begejstring for naturens rigdom og mangfoldighed.

I 1991 hædredes Thorkild A. Nielsen af Biologiforbundet med "Kaskelotprisen" for sin betydningsfulde indsats for at styrke biologi- og miljøundervisningen i folkeskolen.

Nu nyder han i sit otium den sydfynske natur på et af de steder, hvor den er smukkest og mest frodig.